Na seji občinskega sveta konec meseca maja, je v obravnavi zaključnega računa svetnik (NSi) Jože Cajnko izpostavil nujno rekonstrukcijo čistilne naprave Ormož, za katero si občina prizadeva že dobrih pet let, a še vedno čaka na končno Odločbo ministrstva za okolje in prostor:

25 let stara ormoška čistilna naprava s katero upravlja Komunalno podjetje Ormož, je že dolgo preobremenjena in potrebna čimprejšnje obnove. Okoli 4 milijone evrov vreden projekt rekonstrukcije in nadgradnje čistilne naprave, za katerega si občina obeta nekaj manj kot tri milijone evrov evropskega in državnega denarja, obsega razširitev obstoječe čistilne naprave in gradnjo servisno upravnega objekta. Dejstvo je, da si občina za možnost financiranja rekonstrukcije iz kohezijskega sklada prizadeva že nekaj let in še vedno čaka na Odločbo Ministrstva za okolje in prostor. Župan je pojasnil, da je za začetek gradnje sicer vse nared, tudi časovnica je bila tako dogovorjena, da se v letu 2021 mora začeti obnova čistilne naprava Ormož. VEČ v oddaji UTRIP ORMOŽA, 18. junija 2020 ob 20.uri.