Vir: ZVVS, posredoval:Boris Vukan OZ VVS ORMOŽ

Posveta, ki je potekal v Poljčanah sta se iz OZVVS Ormož udeležila predsednik OZVVS Ormož Miran FIŠER in podpredsednik OZVVS Ormož Dušan BOMBEK

slika.cgi FIŠER

(Miran Fišer za govorniškim pultom)

Zveza veteranov vojne za Slovenijo je redno srečanje predsednikov in sekretarjev območnih združenj zasnovala nekoliko drugače, kot v preteklosti.
Vabilu na posvet sta se odzvala dr. Vladimir Prebilič in dr. Damijan Guštin, ki sta udeležencem predstavila svoja razmišljanja in vedenja o zgodovini veteranskega gibanja skozi tri generacije in predvsem o vlogi veteranov v današnji družbi.
Dr. Prebilič je izpostavil, da današnja družba ne razpozna potenciala, ki ga imajo veterani in veteranske organizacije. Prav pomanjkanje politične kulture je privedla do odvzema veteranskih pravic, kar je marsikje v razvitem svetu popolnoma nesprejemljivo in o tem sploh ne odpirajo razprave. Domovine si ne sme podrejati in privatizirati nihče.
Sam vidi vlogo veteranskih organizacij na štirih področjih: vloga in zastopanje na socialnem področju, pomoč pri zdravljenju posledic vojne in problematika vojnih invalidov, druženje, medsebojna pomoč in reintegracija veteranov v družbo ter ohranjanje zgodovinskega izročila in vrednot.

Dr. Guštin pa je orisal kratki zgodovinski pregled združevanja veteranov.
Prva znana združenja vojnih veteranov so se pojavila konec 18. stoletja in so v bila glavnem namenjena kot podpora aktualni oblasti in nasprotovanje socialdemokratskim pogledom.
Do preskoka je prišlo po prvi svetovni vojni, ko veteranske organizacije pridobijo protivojni značaj ter pričnejo izražati nezadovoljstvo z razmerami po vojni.
In prav protivojna usmerjenost je postala glavni kredo Svetovne veteranske federacije, saj ravno veterani kot tisti, ki so izkusili surovost vojne, najlažje govorimo o miru.

Udeleženci so se seznanili tudi z aktivnostmi, ki potekajo na področju sprememb Zakona o vojnih veteranih in vsaj delnega vračila izgubljenih pravic. To tematiko je predstavil veteran Bojan Erlih. Iskreno upamo, da bodo poslanci Državnega zbora RS le-te tudi potrdili.
Podpredsednik Marjan Grabnar je udeležencem predstavil aktivnosti, ki se izvajajo na mednarodnem področju, s poudarkom na delovanju Svetovne veteranske federacije, katere aktivna članica je tudi naša organizacija.

V nadaljevanju so se udeleženci posveta seznanili z osnutkom finančnega poročila za leto 2013 in načrtom dela ter finančnim načrtom za leto 2014. Ocenjeno je bilo, da so pripravljeni osnutki z manjšimi dodatki primerni za nadaljno obravnavo na organih Zveze veteranov. Vse potrebne dokumente mora obravnavati tudi predsedstvo Zveze veteranov, ki bo zasedalo v prvi polovici meseca marca. Glavni zbor Zveze veteranov bo v soboto, 5. aprila 2014 v Sevnici.
Govorili smo tudi o aktivnem državljanstvu v želji po bolj zavzetem delovanju na tem področju, saj želimo vzpodbuditi bolj zavzeto sodelovanje vseh državljanov pri delovanju naše družbe kot celote. Pomembno vlogo pri tem lahko prevzamemo tudi veterani z bolj aktivno vlogo, še posebej takrat, ko prihaja do blatenja in razvrednotenja vrednot osamosvojitve, čemur smo vse prevečkrat priča v zadnjem času.
Ocenjeno je bilo, da je potreben bolj aktiven nastop na medijskem področju, kjer lahko sodelujemo kot posamezniki ali kot organizacija. Ob tej priložnosti bi se radi zahvalili RTV Slovenija za korektno obveščanje javnosti o naših aktivnostih.