Pripravila: Anita Bolčevič – destinacijska managerka

Destinacija Jeruzalem Slovenija, katere soustanoviteljica je tudi Občina Ormož, se strateško razvija v destinacijo, ki daje velik poudarek trajnosti, družbeni in ekonomski odgovornosti.

Pridobitev znaka SLOVENIA GREEN DESTINATION SILVER je eden od številnih priznanj, ki smo si jih vsi skupaj kot deležniki destinacije prislužili. Turizem sestavljamo vsi deležniki, ki delujemo na območju destinacije: lokalne skupnosti (občine) z javnimi in zasebnimi zavodi, prebivalci (občani), turistično gospodarstvo in obiskovalci. Povratne informacije, ki jih dobimo od obiskovalcev Destinacije, so večinoma zelo pohvalne in vse več je obiskovalcev, ki se k nam vračajo, saj se pri nas dobro počutijo. Obiskovalci občutijo celovito povezano vinsko zeleno butično podeželsko destinacijo med Dravo in Muro, ki je polna privlačnih zgodb za vse generacije hedonistov, ki cenijo mir, poglede na vinorodno krajino ob zvokih klopotca, aktivnostih v naravi, šegah, navadah in prleškem narečju gostoljubnih domačinov, ob okušanju odličnih vin, prleške kulinarike in bučnega olja, preizkušanju v rokodelskih spretnostih, razvajanju v bližnjih termah ob tretmajih za nego telesa in duha ter z lokalno dodano vrednostjo Teritorialne kolektivne blagovne znamke Jeruzalem Slovenija.

Nadgradnja aktivnosti vseh deležnikov, ki jo že nudimo, je v prvi vrsti na področju zraka, vode in hrane, ki pridobivajo vse večji pomen za življenje in pri potovanjih. Na potovanjih opazimo in tako obiskovalci opazijo tudi pri nas, kako skrbimo za okolje, ki prispeva k čistejšemu zraku z zmanjševanjem ogljičnega odtisa – uporaba okolju prijaznih prevozov itn., opazijo ali je voda iz pip pitna – v naših nastanitvenih obratih (Razpršeni hotel Jeruzalem Slovenija), jih o tem obveščamo v mapi z informacijami za goste. Skrb za vodo na območju vodovarstvenega območja vpliva na kakovost pitne vode. Pomembna je lokalna kakovost hrane, način pridelave, predelave, vzreje in reje, pakiranje, etiketa, iskrena zgodba ponudbe itn. Zmanjševanje odpadne hrane – pomembno je, kako velika je porcija hrane, ki jo gost dobi npr. v restavraciji, gostilni ali turistični kmetiji – prevelike porcije pomenijo več zavržene hrane, kar vpliva na nadaljnji obisk gostov v teh objektih. Pomembno je ali v samih obratih skrbijo za pitno vodo v sanitarijah, imajo kotličke za izplakovanje na dve tipki, ali pipe puščajo ali je pretok vode prevelik – ali uporabljajo alternativne rešitve in namesto pitne vode uporabljajo deževnico. Gost opazi ali v obratih uporabljajo okolju prijazna čistila. Eno od pomembnejših področij je tudi ravnanje z odpadki. V Destinaciji Jeruzalem Slovenija je sistem odvoza različnih frakcij odpadkov dobro organiziran. Na vsaki posodi za odpadke imamo navodila v besedilu in sliki. Za frakcije, katerih posode nimamo doma je poskrbljeno na bližnjih t. i. ekoloških otokih ali pa deponija v Dobravi. Na nas pa je, da poskrbimo za pravilno odlaganje odpadkov in da imamo dovolj velike posode za odpadke, ki jih ustvarimo.
Vabimo vas na DAN TURIZMA, v sklopu 5. občinskega praznika Občine Ormož v mesecu juniju, kjer vam bomo predstavili korake, ki smo jih do danes uspeli narediti za trajnostno, družbeno in ekonomsko odgovorno delovanje na področju turizma in poslovanja. Podroben program 5. občinski praznik Občine Ormož bo na razpolago v digitalni in tiskani obliki.
Dobrodošli, da predstavite svoje rešitve in aktivnosti, ki ste jih uspeli izvesti pri vas doma ali na podjetju v dobrobit ljudi, živali in okolja. Pišite na e-pošto: anita.bolcevic@jeruzalem-slovenija.si ali se oglasite na Javnem zavodu za turizem, kulturo in šport Občine Ormož, Grajski trg 3, 2270 Ormož.

Turizem razvijamo in gradimo skupaj, zato nam veliko pomeni, če boste izpolnili anketo kot prebivalec ali prebivalka in/ali kot podjetnik ali podjetnica na spletni strani https://www.ormoz.net/ankete/       Ankete pošljite na e-pošto anita.bolcevic@jeruzalem-slovenija.si ali jih dostavite na naslov Javni zavod za turizem, kulturo in šport Občine Ormož, Grajski trg 3, 2270 Ormož.