Izvedeli smo, da koprski podjetnik Sebastjan Vežnaver oziroma njegovo podjetje LCO d.o.o. kupuje Tovarno sladkorja Ormož v likvidaciji, in da je pogodba podpisana. Trenutno že potekajo plačilni roki iz pogodbe. Vežnaver na mestu nekdanje tovarne namerava vzpostaviti logistični center, saj meni da gre za izredno strateško lokacijo, glede na to, da je območje v bližini meje z Avstrijo, Hrvaško in Madžarsko.

Gre za približno 20 hektarjev velik del nekdanje tovarne sladkorja, ki je s proizvodnjo zaključila leta 2006. Del tovarne je leta 2017 kupila skupina Agrana-Studen, ki je vzpostavila pakirno-logistični center za zahodni Balkan. Drugi del kupuje Vežnaver. O višini kupnine tako kupec kot prodajalci molčijo. Logistični center pa bi naj začel delovati v roku enega leta.

Na kratko iz zgodovine TSO

Gradnja ormoške tovarne sladkorja se je začela leta 1977 in bila financirana z domačimi in tujimi krediti ter prispevki 129 domačih podjetij, delovati je začela leta 1980. Do velike lastniške spremembe je prišlo leta 1997, ko je nizozemska korporacija Cosun prevzela večinski delež tovarne. Delovala je do leta 2006, ko se je zaradi gospodarske politike EU sicer uspešna zgodba te slovenske tovarne zaključila.