18. novembra bodo potekale lokalne volitve, kjer bomo volili župane, člane občinskih svetov in predstavnike krajevnih skupnosti. V občini Ormož imamo sedem kandidatov za župane, v Središču ob Dravi štiri in v Svetem Tomažu dva.
Do 28. oktobra poteka še postopek preizkusa zakonitosti kandidatur in list kandidatov ter izdaja odločb o potrditvi oziroma zavrnitvi kandidature oziroma liste kandidatov.
2.novembra pa bodo Občinske volilne komisije sestavile seznam potrjenih list kandidatov:

Ormož
1 Davorin Korpar, (Danilo Lukner in skupina volivcev)
2 Miran Topolovec, (Slavko Kosi in skupina volivcev)
3 Jani Ivanuša, (PREDSEDSTVO OBČINSKEGA ODBORA SNS ORMOŽ)
4 Danijel Vrbnjak, (SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS, KONFERENCA MESTNEGA/OBČINSKEGA ODBORA ORMOŽ)
5 Alojz Sok, (Marija Kolmanič in skupina volivcev)
6 Danilo Kosi, (Boško Miličković in skupina volivcev)
7 Miroslav Kosi, (SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA)

Središče ob Dravi
1 Jurij Borko, (SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA)
2 Nataša Sušanj, (SNS – SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA)
3 Tomislav Ivančič, (SD – SOCIALNI DEMOKRAT)
4 Renata Požgan Bubek, (Ciril Bubek in skupina volilcev)

Sveti Tomaž
1 Mirko Cvetko, (NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI)
2 Miro Rakuša, (SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA)