S šolskim letom 2015/2016 se je tudi Gimnazija Ormož vključila v mednarodni projekt UStart – Izzivi podjetnosti za mlade, v katerem sodeluje 12 partnerskih institucij iz 6 držav. V Sloveniji projekt vodi in usmerja Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo in Šolo za ravnatelje.

Temeljni namen projekta je vzpodbujanje razvoja transverzalnih veščin 21. stoletja s sodobnimi pristopi. Ena izmed teh je samoiniciativnost in podjetnost, kot je opredeljena v evropskem referenčnem okviru ključnih kompetenc.

Ormoški gimnazijci so možnost podjetniškega ustvarjanja videli v predelavi odpadnih materialov. Na sedmih stojnicah so ponujali vrtne mucke, lončke ta dom, steklene kozarce, s starimi cd-eji okrašene predmete, lončke za pisala, zajčke iz starega blaga, in nosilce za telefone. Zanimive ideje so navdušile obiskovalce, tako, da so izdelki zelo hitro pošli.