V pogovorni oddaji MED NAMI POVEDANO ravnateljica Klavdija Zorjan Škorjanec in svetovalna delavka Polona Kosec Krajnc predstavljata srednješolske programe na Gimnaziji Ormož. Z novim šolskim letom GIMNAZIJA ORMOŽ ponuja kar tri:

– gimnazijskega
– predšolska vzgoja
– zdravstvena nega