V okviru prireditev, ki jih za spodbujanje razvoja slovenske glasbene ustvarjalnosti organizira Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (JSKD), je po dveh letih premora pred vrati že 25. tekmovanje godb Slovenije v zabavnem programu za pokal Vinka Štrucla.

Tekmovanje bo potekalo v nedeljo, 10. aprila 2022 v prireditvenem šotoru za Grajsko pristavo v Ormožu:
• ob 10. uri, skupne skladbe sodelujočih orkestrov pred Grajsko pristavo,

• ob 11. uri, pričetek tekmovalnega dela.

Sodelujejo:

Pihalni orkester Prebold

Kulturno društvo godba Liboje

Kulturno društvo Pihalni orkester občine Šentilj-Paloma

Kulturno društvo Papirniški pihalni orkester Vevče

Kulturno društvo Pihalni orkester Izola

Goriški pihalni orkester Nova Gorica

Kulturno društvo Pihalni orkester Slovenj Gradec

Pihalni orkester Glasbene šole Ormož

Na slavnostni podelitvi nagrad najboljšim, ki bo predvidoma ob 15. uri, bodo podelili tudi dve listini Vinka Štrucla.
Listina Vinka Štrucla je posebno priznanje za področje inštrumentalne dejavnosti, ki se podeljuje za dolgoletno strokovno in organizacijsko delo, kulturno vzgojno in mentorsko delo, analitično, raziskovalno in publicistično delo, ki je pomembno vplivalo na razmah ljubiteljske kulturne dejavnosti na inštrumentalnem področju.