V štiri osnovne šole in dve podružnici v občini Ormož ter v osnovno šolo Stanka Vraza se je s prvim septembrom odpravilo 1000 otrok. Od teh jih je šolski prag prvič prestopilo 110, osnovno šola pa zaključuje 98 šolarjev.
Osnovno šolo ORMOŽ tako letos obiskuje 372 šolarjev, prvošolcev imajo 42, devetošolcev pa 48. Osnovna šola VELIKA NEDELJA ima skupaj 313 šolarjev, od teh jih je 80 na podružnični šoli v Podgorcih. V Veliki Nedelji je v prvem razredu 22 otrok, v Podgorcih 20. Osnovno šolo zaključuje 28 šolarjev.
Osnovna šola IVANJKOVCI ima letos 140 šolarjev. V prvem razredu je 13, v devetem 11 otrok. V vrtec, ki deluje v okviru šole letos obiskuje 52 otrok.
Osnovno šolo MIKLAVŽ PRI ORMOŽU in podružnično šolo na Kogu v novem šolskem letu obiskuje skupaj 149 otrok, od tega jih je 31 na Kogu. V matični šoli je 6, na Kogu prav tako 6 prvošolcev, v devetem razredu imajo 11 šolarjev.
OSNOVNO ŠOLO »STANKA VRAZA« v Ormožu letos obiskuje 26 otrok, na novo se jim je pridružil en šolar.

Na GIMNAZIJI ORMOŽ so za novo šolsko leto razpisali tri srednješolske programe. Novi srednješolski program zdravstvena nega obiskuje 30 dijakov, splošni gimnazijski program 26, program predšolske vzgoje pa 21 dijakov. Skupaj bo na šoli 207 dijakov, med temi je 12 maturantov splošne gimnazije in 21 maturantov v programu predšolska vzgoja.

V sosednji občini na osnovni šoli SREDIŠČE OB DRAVI imajo 151 šolarjev, 15 jih je v prvem razredu, 15 pa jih osnovno šolanje zaključuje. V vrtcu »Navihanček«, ki deluje v okviru tamkajšnje osnovne šole pa imajo 79 otrok.

Na Osnovni šoli SVETI TOMAŽ je v novem šolskem letu 161 otrok, 16 imajo prvošolcev, 16 pa je tudi tistih, ki obiskujejo deveti razred. V vrtcu, ki tudi deluje v okviru šole pa imajo 78 otrok.