Združenje pridelovalcev sladkorne pese Slovenije (ZPSPS) jutri (ponedeljek) organizira posvet na temo »Sladkorna pesa – novi izzivi«. Posvet bo ob 10. uri v sejni dvorani Kmetijsko gozdarskega zavoda (KGZ) Ptuj, na Ormoški cesti 28.

Na posvetu bodo spregovorili: predsednik združenja Mirko Kosi, direktor KGZ Ptuj Andrej Reberninšek, evropsko stališče do sladkorne pese in pomen organiziranosti bo predstavil Franc Bogovič, tehnologijo pridelave prof. dr. Franci Bavec, o zaščiti sladkorne pese bo predaval prof. dr. Mario Lešnik, o novih tehnologijah predelave in o pametni specializaciji pa Dejan Šumak oz. Igor Hrovatič.
Predstavniki Združenja želijo, da pride čim več zainteresiranih za pridelavo sladkorne pese. Skupaj z gosti bodo tudi sprejeli zaključke, ki bi v prihodnje naj vplivali na pridelavo sladkorne pese v Sloveniji.