V občini Središče ob Dravi so sinoči na osrednji proslavi ob 61.občinskem prazniku zaslužnim občanom podelili priznanja. Župan Jurij Borko je podelil sedem priznanj, eno posebno priznanje in bronasto ter zlato plaketo občine:

Priznanja so prejeli:

JELKA KELEMINA in DANILO JANEŽIČ iz Grab, za dolgoletno delo kot folklorni par v skupini Kulturnega društva Obrež

Jelka Kelemina in Danilo Janežič spadata med starejše plesalce v folklorni skupini Kulturnega društva Obrež. Folklorna skupina kulturnega društva je bila ustanovljena leta 1974 in Jelka je bila med prvimi plesalci. Nekaj let kasneje se je pridružil še Danilo. S svojo zagnanostjo in vztrajnostjo prispevata k dobremu vzdušju, svoje plesno znanje pa uspešno prenašata na mlajše generacije.

BRANKO RAKUŠA iz Obreža za aktivno delo v klubu traktoristov, v gasilstvu in za delovanje v vasi Obrež

Branko Rakuša je aktiven član Kluba traktoristov Steyr vse od ustanovitve. Kot dolgoletni član Prostovoljnega gasilskega društva je aktiven na področju gasilstva. S svojo spretnostjo in znanjem je vedno pripravljen pomagati sovaščanom. Sodeluje na raznih prireditvah, je pa tudi organizator in pobudnik delovnih akcij v vaški skupnosti.

MIHAEL STAJNKO iz Središča ob Dravi za aktivno delo na področju gasilstva in pomoč ob elementarnih nesrečah

Mihael Stajnko iz Središča ob Dravi je v gasilske vrste stopil leta 2009, kjer se je vsa leta izobraževal na področju gasilstva: opravljen ima tečaj strojnika, tečaj za gašenje notranjih požarov »modula« in tečaj za reševalca ob nesrečah ob nesrečah z nevarnimi snovmi. Zelo prizadeven pa je bil tudi ob lanskih poplavah, ki so prizadele našo občino. Je aktiven operativec in nikoli mu ni žal časa, ki ga nameni delu na ga področju gasilstva.

ANDREJ PLOH iz Središča ob Dravi za dolgoletno aktivno delo na področju gasilstva in pomoč ob elementarnih nesrečah – priznanje bo zaradi službene zadržanosti gospoda Ploha, prevzel gospod Damjan Munda, poveljnik PGD Središče

Andrej Ploh je v gasilske vrste stopil leta 1984, kjer si je v vseh letih članstva pridobil kar nekaj nazivov: med drugim je opravil tečaj za uporabnika radijskih postaj, tečaj za reševalca, je tudi reševalec ob nesrečah z nevarnimi snovmi ter uporabnik dihalnega aparata. S svojim dolgoletnim delovanjem je prispeval k razvoju gasilstva ter obnovi in dograditvi gasilskega doma. Ob lanskih poplavah je požrtvovalno pomagal sokrajanom.

ZLATKA PODGORELEC iz Šalovcev za aktivno delo in skrb za družabno življenje v vasi Šalovci

Zlatka Podgorelec kot aktivna vaščanka že vrsto let skrbi za urejen videz vasi Šalovci. Poleg aktivnega dela poskrbi tudi za družabno življenje vaščanov, zato je lahko vsem vzgled in smo na njo ponosni. Aktivna je tudi v turističnem društvu Središče ob Dravi, kjer večkrat preseneti s svojo kreativnostjo.

NIKOLAJ GOVEDIČ iz Središča ob Dravi za večletno aktivno delo v Turističnem društvu Središče ob Dravi

Nikolaj Govedič, po značaju tih in skromen, je vedno pripravljen izpeljati kakšno aktivnost in se vključiti v delo turističnega društva ob raznih priložnostih. Nesebično se razdaja na domačih prireditvah, razstavah in predstavitvah v domovini in izven. S svojim proizvodom – domačim medom ali medico razveseli marsikaterega obiskovalca na raznih prireditvah in predstavitvah turističnega društva.

.

DRAGICA KOVAČ iz Središča ob Dravi za dolgoletno aktivno delo v pevskem zboru društva upokojencev in pri ljudskih pevcih

Dragica Kovač je članica pevskega zbora Društva upokojencev od leta 1996, to je od ustanovitve zbora. Prav tako poje pri ljudskih pevcih iz Obreža že od njihove ustanovitve, več let pa je pela tudi v cerkvenem zboru.
V zadnjem času gospa Dragica kljub slabšemu zdravju še vedno rada poje v upokojenskem zboru na vseh prireditvah, na katerih zbor nastopa.

Posebno priznanje je prejel TEODOR ZORKO iz Središča ob Dravi za aktivnosti pri ustanovitvi občine Središče ob Dravi na področju gasilstva v občini

Teodor Zorko je bil leta 2005 pobudnik in ustanovitelj Iniciativnega odbora za ustanovitev občine Središče ob Dravi. Trdno je verjel, da je ustanovitev lastne občine naša edina možnost za razvoj. Z njegovimi aktivnostmi in zavzemanjem je bilo doseženo, da je bil izdelan Elaborat o upravičenosti občine, katerega je potrdil tedanji Svet KS, v Državni zbor pa ga je vložil poslanec Alojz Sok. Gospod Teodor je bil v letih 2008-2009 tudi predsednik PGD Središče, v letu 2008 pa pobudnik in ustanovitelj Gasilske zveze ter njen prvi predsednik. Ustanovitev Gasilske zveze je doprinesla veliko pozitivnega na operativnem področju, področju izobraževanja in povezanosti ter sodelovanju obeh gasilskih društev. Ob podpori občine je vodil projekt ureditve prostorov Gasilske zveze in obnovitev dela gasilskega doma Središče ob Dravi.

Bronasto plaketo je prejel PRVI UREDNIŠKI ODBOR OBČINSKEGA GLASILA SREDICA za dobro vsebinsko in oblikovno zasnovo pri izdaji občinskega glasila Sredica. V imenu uredniškega odbora bo priznanje prevzela članica odbora

Uredniški odbor občinskega glasila Sredica je imenoval občinski svet leta 2007.
Uredniški odbor je postavil prvo vsebinsko in oblikovno zasnovo glasila, katero izhaja štirikrat letno. Glasilo na aktualen in vsebinsko bogat način informira o dogodkih v občini, o delu občinskih organov, poročila o kulturnih, družabnih in društvenih dogodkih, prireditvah v občini, o športnih dogodkih, raznih prispevkih občanov, intervjujih, razvedrilu, reklamah… Člani uredniškega odbora so k sodelovanju pridobili lektorico, sestavljalca križank, pridobili so podjetnike in zasebnike za oglaševanje ter poiskali sponzorje križank. Opravili so tudi vse ostalo, kar je bilo potrebno za izid glasila ter sami napisali prispevke, uvodnike in fotografije, za kar je bilo potrebno vložiti precej truda in prostega časa.

Zlato plaketo je prejelo TURISTIČNO DRUŠTVO SREDIŠČE OB DRAVI za 20 let uspešnega dela na področju turizma in promocije občine

Turistično društvo Središče ob Dravi letos praznuje 20 let obstoja in uspešnega delovanja v lokalnem okolju, izven občine in v tujini. Turistično društvo je vsa leta organizator odmevnih prireditev, kot so pustni karneval, martinovanje in ostale prireditve, katere v privabijo k nam veliko obiskovalcev. Njihove članice in člani so vedno pripravljeni priskočiti na pomoč pri organizaciji raznih prireditev v občini.
Sodelujejo na številnih prireditvah in dogodkih kot so: Dan odprtih vrat Oljarne, pripravijo velikonočno razstavo, sodelujejo na razstavah v Minoritskem samostanu na Ptuju, kjer so vedno pohvaljeni za izvirnost. Sodelujejo tudi na številnih sejmih: v Gornji Radgoni, Prleški sejem v Ljutomer, sejem turizma v Ljubljani, Praznik jabolk v Selnici ob Dravi. V tujini se udeležujejo sejma Mesap v Nedelišču, Prazniku sliv v Osečini, Praznik berbe v Sremskih Karlovcih in še kje. Turistično društvo sodeluje skoraj z vsemi turističnimi društvi v Sloveniji. Vsako leto izdajo zloženko v veči jezikih, s katero predstavljajo in promovirajo naš kraj.
Na letošnjem občnem zboru so predstavili zbornik ob 20 letnici delovanja društva.

Na sliki: Dobitniki priznanj z županom Jurijem Borkom :

slika_nagrajenci

Med podelitvijo priznanj:

nag1

nag2

nag3

nag4