Člani OZVVS Ormož so v soboto 22.septembra v sodelovanju z OZSČ Ormož v blagovnici Mercator (Tima) na Kerenčičevem trgu v Ormožu postavili razstavo: “Vojaške kape in Ormožani” .

Zbiratelji vojaških predmetov Ivan in Franci Puklavec, Stanko Jurkovič, Boris Vukan in Miran Fišer so prispevali vojaške kape, čapke, baretke, klobuke, fotografije in dokumente iz katerih so sestavili zgodobo o ormoških fantih in možeh, ki so služili vojsko v času avstrijskega cestarstva, kraljevine Jugoslavije, sodelovali v vojni, kot partizani ali mobiliziranci v nemško vojsko, ter po 2. svetovnii vojni v Jugoslovanski vojski. Posebno mesto so dobile kape ormoških teritorialcev, mladincev prostovoljcev in mladincev na predvojaškem usposabljanju. Posebej natančno so predstavljene kape pripadnikov in pripadnic Slovenske vojske, ki jih nosijo v enotah Slovenske vojske in v mednarodnih misijah EUFOR v BiH, KFOR na Kosovu, ISAF v Avganistanu in v misijah OZN. Postavljalci razstave se niso ukvarjali ideološkim ali moralnim vrednotenjem časa in vloge armad v katerih so služili Ormožani, želeli so le pokazati, koliko oblastnikov smo imeli in da so vi terjali vojaški krvni davek – še posebej v času velikih vojn.

Organizatorji razstave so se potrudili, da je postavitev vsebinsko bogata in oblikovno atraktivna. Za dosego tega cilja so organizatorji razstave od zbirateljev prejeli originalne eksponate (oblačila, dokumente in fotografije), ob tem pa so obiskali svoje sosede – nekdanje vojake in jih poprosili za gradivo, ki ga še vedn hranijo.

Na otvoritvi, ki je bila v soboto, so nastopile flavtistke – učenke Glasbene šole Ormož in skromno prireditev dvignile na raven slavnosti, kar so prisotni ormoški veterani, ormoški zbirtelji “militarij” in gostje iz OZVVS Kamnik sprejeli s posebnim navdušenjem.

Postavljalcem razstave Ivanu in Francu Puklavcu, Stanko Jurkoviču, Borisu Vukanu, Dušanu Bombeku in Tončku Muradu ter Saši Fišer, ki je tehnično pripravila slikovno gradivo za razstavo se zahvaljujem za njihov trud in strokovno delo.

Avtor prispevka: Miran Fišer
Foto: Boris Vukan