Občinski svet občine SVETI TOMAŽ je sinoči na svoji 21.redni seji sprejel rebalans občinskega proračuna za leto 2013, ki sedaj znaša 2.346.000,00 na prihodkovni in 2.490.000,00 evrov na odhodkovni strani. Zneska sta se sicer zvišala le za 2 – na prihodkovni, in za 6,7 odstotka na odhodkovni strani.
Nekaj denarja so z rebalansom med drugim primaknili za obnovo gasilskega doma v Savcih, za obnovo Cankarjeve domačije, ormoškemu Zavodu za informiranje ter spremenili finančne konstrukcije oziroma potrdili spremenjene DIIP-e za: Gradnjo kanalizacije v Svetem Tomažu, za modernizacijo 1000 metrov dolgega odseka ceste v Savcih in 1100 metrov dolgega cestnega odseka v Koračicah ter potrdili novelacijo investicijskega programa za nov vrtec. Pri gradnji novega vrtca se je zapletlo pri izbiri izvajalca, kot je povedal župan Mirko Cvetko, pa bi se gradnja naj začela v prihodnjih tednih in dodal, da je gradnja vrtca dvoletni projekt, letos bi ga naj zgradili do tretje faze.

Pod točko razno je tekla beseda o eventuelnem nakupu opreme za internet preko satelita, in sicer za gospodinjstva v občini, ki jim ni bilo možno do hiše speljati širokopasovnega omrežja. Občina bi kupila opremo, ki znaša okrog 420 evrov po gospodinjstvu; še pred tem pa bodo opravili anketo in ugotovili število zainteresiranih.