Iz ZDRAVSTVENEGA DOMA ORMOŽ obveščajo, da so na podlagi poziva Ministrstva za zdravje, z dne 04.08.2021, v zvezi s pripravljenostjo posameznega javnega zdravstvenega zavoda na epidemijo, 19.08. 2021 sklicali redno sejo Sveta zavoda Zdravstvenega doma Ormož. Na seji smo obravnavali »Načrt pripravljenosti na epidemijo v Zdravstvenem domu Ormož«, in sicer zaradi trenutnega stanja precepljenosti prebivalstva v Republiki Sloveniji oz. po posameznih občinah, zaradi podatkov o naglem širjenju seva Delta in napovedi modelov širjenja okužbe v jesenskem času. Poudarek je bil podan na stanju kapacitet, medicinske opreme ter zaloge osebne varovalne opreme v ZD Ormož.

Vsebinsko »Načrt pripravljenosti na epidemijo« zajema klinično sliko Sars-Cov-2, obveščanje v primeru epidemije, osnovna načela osebne varovalne opreme in preprečevanje prenosa okužb, načrt kadrovske in prostorske organiziranosti, načrt hitrega odkrivanja in spremljanja okuženih bolnikov in tudi zaposlenih, pravila za izvajanje izolacijskih ukrepov in transport okuženih bolnikov že od samega vstopa v ZD Ormož, edukacijo zaposlenih in bolnikov, načrt cepljenja, način komuniciranja z javnostjo, zaposlenimi in drugimi zdravstvenimi in nezdravstvenimi ustanovami, smernice za uporabo zaviralcev za zdravljenje in preprečevanje Sars-Cov-2.

Načrt pripravljenosti na epidemijo bodo v ZD Ormož prilagajali naknadno po sprejeti Odredbi MZ o načinu izvedbe cepljenja proti Covid-19, sprejetimi smernicami in priporočilom MZ ter NIJZ.

Trenutno stanje deleža precepljenosti prebivalstva, na dan 19.08.2021, z obema odmerkoma cepiva v občini Ormož znaša 38,3 %, v občini Sveti Tomaž znaša 33,7 % ter občini Središče ob Dravi znaša 43,9 %.

V času epidemije je zelo pomembno dobro sodelovanjem županov vseh treh občin ustanoviteljic ZD Ormož, civilno zaščito ter drugimi institucijami. Napovedi ob prihajajočem sevu Delta niso obetajoče, do spomladi 2022 naj bi za to različico zboleli vsi, ki do sedaj še niso bili cepljeni. Zato pozivajo vse občane in občanke vseh treh občin k cepljenju. S cepljenjem poskrbimo za svoje zdravje in zdravje naših najbližjih, pozivajo iz ZDRAVSTVENEGA DOMA ORMOŽ.