Opozicija oziroma člani Kluba svetnikov Civilnega gibanja za etično in osveščeno občino Ormož Sonce Prlekije in Liste za razvoj občine Ormož (Stanko Podgorelec, Boštjan Štefančič, Vili Trofenik in Nives Petek), so včeraj že drugič za povrstjo obstruirali sejo. Prvič se je zgodilo na prejšnji seji, ker je podžupan Branko Šumenjak, ( ki je takrat sejo vodil) z obrazložitvijo, da takšen klub sploh ne obstaja, zavrnil kar 22 amandmajev, ki so jih vložili k predlogu spremembe Odloka o občinskih cestah.
Vmes so člani Kluba župana občine Ormož Alojza Soka pozvali, naj se opredeli do številnih nepravilnosti v delovanju Občinskega sveta in naj ustrezno ukrepa.
Stanko Podgorelec, predsednik imenovanega svetniškega kluba obstrukcijo pojasnjuje:

KLIKNI SPODAJ

StankoPODGORELEC_18seja_obstrukcija

Svoje ( ne ravno naklonjeno ) mnenje k predlogom proračunov občine Ormož za leto 2013 in 2014, ki sta bila na dnevnem redu včerajšnje seje pa je Klub svetnikov Civilnega gibanja za etično in osveščeno občino Ormož Sonce Prlekije in Liste za razvoj občine Ormož predstavil na tiskovni konferenci uro pred pričetkom seje.

Občina Ormož je pripravila dvoletni proračun iz razloga, ker pripravlja kar nekaj večjih projektov, pravi župan občine Ormož ALOJZ SOK:

KLIKNI SPODAJ:

AlojzSOK_18seja_proracuna2013_2014

Proračun za 2013 predvideva okoli 22 milijonov, v letu 2014 pa 19,7 milijona evrov. Od tega bo v letu 2013 za investicije namenjenih 65, za leto 2014 pa 61 odstokov.

Vseh ostalih 16 svetnikov pa je predloga proračunov za leti 2013 in 2014 z nekaj predlogi oziroma pobudami soglasno sprejelo. Predloga proračunov bodo občani obravnavali tudi na “zborih krajanov”, ki bodo po vseh krajevnih skupnostih potekali od 19. do 22. novembra.