Člani Območnega združenja RK ORMOŽ so se včeraj sestali na svečani seji ob 150 letnici RK v Sloveniji. Predsednica Milena Zorčič je uvodoma povedala, da je za člani naporno leto, saj so se poleg rednega dela lansko leto srečali tudi z begunsko krizo in pomagali z vsemi razpoložljivimi sredstvi.
V sprejem nem centru v Središču ob Dravi so delali oziroma dežurali kar 9 dni. Poleg zaposlenih Bože Antolič in Maje Botolin Vaupotič je v begunskem centru delalo 18 prostovoljcev in 11 članov ekipe Prve pomoči. Oskrbeli 2250 migrantov.
Enako vestno so opravili tudi vse ostale redne naloge, je dodala predsednica Milena Zorčič, v minulem letu so imeli 2 krvodajalski akciji, ki se je je udeležilo 490 krvodajalcev. Opravili so skupaj 758 odvzemov krvi; izvajali tečaje prve pomoći za voznike in prve pomoči za gospodarske in negospodarske družbe (104 udeleženci); pripravili 9 predavanj z zdravstveno vzgojno vsebino in na osnovnih šolah sodelovali na 11 delavnicah. Tudi za stanovalce CSO so pripravili 4 predavanja, in na 6 postajal organizirali preventivno merjenje sladkorja, holesterola in krvnega tlaka za 1024 občanov.

Tako so razdelili 800 kg oblačil, 7,211 kg hrane in 6600 kg jabolk, razdelili pa so tudi 2.398 evrov izredne pomoči. Organizirali so počitniški tabor na Pohorju, ki se ga je udeležilo 27 otrok, 67 otrok in 1 odraslo osebo pa peljali na morje, ter raziskovalno tabor in v 6 vrtcih izvajali Mladega raziskovalca.
Predsednica je pohvalila aktiviste vključene v KO (Krajevne odbore), brez njih ne bi bilo prostovoljcev na terenu, je poudarila, ti so namreč tisti, ki zaznavajo stisko sokrajanov in organizirajo pomoč.
Pohvalila pa je tudi dolgoletno aktivno delo LASa na področju zasvojenosti. LAS ima od aprila lani novo vodstvo, predsednik ostaja Stanislav Ivanuša.
Po poročilu predsednice Milene Zorčič je Maja Botolin Vaupotič predstavila 150-letno delo Rdečega križa, sledila pa je podelitev priznanj:
POHVALE za izkazano požrtvovalno delo v beginskem centru so prejeli trije mladi prostovoljci:
Jaka Mertuk, Tadej Žinko in Leon Antolič
ZAHVALNE LISTINE RK OZ ORMOŽ pa so prejeli:
Mojca Rubin – dolgoletna članica KO Središče ob Dravi, ki je se je izkazala kot odlična organizatorka pri pomoči migrantom, sicer pa je aktivna ob vsakem zbiranju pomoči tako pri oškodovancih pri poplavah, pri tekmovanjih prve pomoči in drugo.
Marija Imerovič – za več kot 20 letno delo na področju izobraževanja prve pomoči za vse generacije
Albin Petek – za dolgoletno aktivno članstvo v KO RK Podgorci. Petek deluje na terenu , že od leta 2008 pa deluje tudi kot praporščak KO Podgorci in je tako kot promotor RK udeležen na vseh dogodkih v domači KS.

Zbrani na svečani seji, naslovna fotografija: Milena Zorčič – predsednica OZ RK ORMOŽ pri podajanju poročila o delu v letu 2015:DSCN2488[1]
DSCN2490[1]