Letos bo potekla veljavnost velikemu številu osebnih dokumentov (osebnih izkaznic in potnih listov) državljank in državljanov Slovenije, hkrati pa bo potrebno do 19.1.2023 zamenjati stara vozniška dovoljenja. Zaradi navedenega zaznavamo na upravnih enotah povečan interes strank.
Ker za ureditev osebnih izkaznic, potnih listov in vozniških dovoljenj ne velja krajevna pristojnost, si jih lahko državljanke in državljani uredijo v katerikoli upravni enoti v Sloveniji.

Z namenom, da bi zagotovili državljankam in državljanom čim hitrejšo obravnavo, bodo imele vse upravne enote povsod po Sloveniji za pridobitev osebnih dokumentov (osebna izkaznica, potni list in vozniško dovoljenje) dodatne uradne ure (dneva odprtih vrat), in sicer:

– v četrtek, 31. marca 2022, od 8. do 15. ure
– v soboto, 2. aprila 2022 od 8. do 12. ure.

Glede na posebnosti svojega lokalnega okolja, bodo upravne enote tudi do nadaljnjega podaljšale uradne ure za pridobitev osebnih dokumentov.
UE Ormož bo tako od 28. 3. 2022 do preklica zagotavljala dodatne uradne ure za ureditev osebnih dokumentov ob:

– torkih od 15. do 17. ure,
– in četrtkih od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure

Državljanke in državljane UPRAVNA ENOTA ORMOŽ poziva, da v čim večjem številu izkoristite dneva odprtih vrat za zamenjavo osebnih dokumentov.
Hkrati vse uporabnike storitev UE Ormož obveščajo, da bo zaradi prehoda UE Ormož na nov dokumentni sitem dne 28.3., 29.3. in 31.3.2022 nekoliko moteno poslovanje s strankami.