Na podlagi odločitve Slovenije in Hrvaške so od 18. marca 2020 od 00.01
začasno prenehali z obratovanjem mejni prehodi za obmejni promet med
Slovenijo in Hrvaško. Gre za nujen ukrep, namenjen preprečevanju širjenja
nalezljive bolezni COVID-19.

Na območju Policijske uprave Maribor so od polnoči zaprti mejni prehodi za
obmejni promet:

– Središče ob Dravi I
– Drenovec in
– Zgornji Leskovec.

Potniki, ki nameravajo prestopati mejo med Slovenijo in Hrvaško na območju
Policijske uprave Maribor, lahko uporabljajo mejne prehode:

– Središče ob Dravi,
– Ormož
– Zavrč in
– Gruškovje.

Prav tako so na podlagi odločitve Avstrije od 18. marca 2020 od 00.01
začasno zaprti bivši mejni prehodi za obmejni promet:

– Gradišče,
– Sveti Duh na Ostrem vrhu,
– Svečina,
– Špičnik,
– Plač,
– Sladki vrh.

Državno mejo med Slovenijo in Avstrijo je možno prestopiti na bivših mejnih
prehodih Jurij, Šentilj (avtocesta in regionalna cesta) in Trate. Bivša
mejna prehoda Jurij in Šentilj (regionalna cesta) sta odprta samo v dnevnem
času med 6. in 21. uro.

Miran Šadl, mag. jav. upr.
predstavnik za odnose z javnostmi
samostojni policijski inšpektor

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

POLICIJA

Policijska uprava Maribor
Vodstvo uprave

(Naslovna fotografija z otvoritve območja mejnega prehoda v Ormožu)