Ustanovitelji in naročniki Kabelske televizije Ormož so se sestali na redni letni skupščini. Glavna točka dnevnega reda je bila volitve novih članov Sveta Zavoda. Dosedanjim se je iztekel petletni mandat. Sedemčlanskemu svetu je predsedoval Mirko Kosi, ki ugotavlja, da je Svet zadnjih pet let dobro delal, predvsem pa je zadovoljen s postopkom in rezultati lanskoletne reorganizacije delovanja Zavoda. Ta je bila potrebna predvsem zaradi znižanja stroškov produkcije lokalnega programa. Zavod namreč – v zadnjih petih letih beleži kar 161 odpovedi naročniških razmerij. To pa pomeni občutno manjši dohodek. Dohodek pa se je precej znižal tudi na področju marketinga kar je (seveda) posledica splošnih kriznih dejavnikov na našem koncu države.
Zbrani na skupščini so izvolili nov svet, ki je najvišji organ Zavoda KTV. Tako ga odslej sestavljajo:
Vlado Hebar (Ormož), Vule Nikolić (Ormož), Mirko Kosi (Dobrava), Marijan Premuš (Hardek), Janko Trop (Pušenci), Stanko Zamuda (Velika Nedelja) in Jožef Dragarič (Frankovci).
V roku tridesetih dneh se bo svet sestal na konstitutivni seji, ko bodo med člani izvolili tudi predsednika Zavoda.