V ormoškem zdravstvenem domu so danes slovesno odprli nove prostore prizidka in prenovljene mansarde. 1.468.489 evrov (z DDV) vredne naložbe so se lotili oktobra lani. Razširjena dosedanja zgradba sedaj predstavlja moderen objekt, s katerim so zaposleni in uporabniki pridobili blizu tisoč kvadratnih metrov dodatnih površin.

Med številnimi gosti na otvoritvi je bila tudi ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS Aleksandra Pivec, ki se je sicer udeležila tradicoinalnega slovenskega zajtrka v osnovni šoli Ormož. Prisotni pa so bili še predstavnik Ministrstva za zdravje Boris Plavšič ter številni ostali varuhi zdravja, in župana Alojz Sok in Mirko Cvetko. Zbrane je najprej nagovorila direktorica ZD Ormož Vlasta Zupanič Domajnko, ki je nanizala številne zanimive podatke tako iz zgodovine ZD Ormož, kot sedanjosti, ki prinaša številne novosti in predvsem očiten napredek v smeri varovanja zdravja. Svoje dejavnosti so namreč v zadnjih letih povečali kar za 40 odstotkov. Danes ima ZD ORMOŽ 111 zaposlenih, tako, da je širitev zgradbe zdravstvenega doma postala nujna.

»S širitvijo prostorskih kapacitet zagotavljamo prostorske pogoje skladno z normativi, ki opredeljujejo zdravstveno dejavnost s ciljem doseganja višje celovite kakovosti poslovanja in zagotavljanja enakih možnosti za zdravljenje vseh uporabnikov zdravstvenih storitev ZD Ormož, kakor tudi izboljševanja medosebnih odnosov in povečanja motiviranosti zaposlenih«, je še poudarila direktorica Zupanič Domajnkova.

Nekatere prostore so že opremili, sledi selitev otroškega in šolskega dispanzerja do konca meseca, do konca leta pa bodo opremili tudi spodnje prostore za splošne in specialistične ambulante, je še dodala direktorica in razložila, da bo srednji trakt namenjen otroškemu in šolskemu dispanzerju; v pritličju bodo splošne in specialistične ambulante, več prostora je dobila tudi referenčna ambulanta. V prizidku se bo odslej izvajala dejavnost urgentne medicine. V nadstropju pa je svoje prostore dobil še »Center za krepitev zdravja«, ki ga ormoški zdravstveni dom izvaja od pomladi letošnjega leta. Za projekt in za ureditev prostorov pa so si na razpisu Ministrstva za zdravje uspeli pridobiti tudi 400 tisoč evrov, je povedala vodja Centra Pavla Govedič.

Zbrane je v imenu občin ustanoviteljic pozdravil ormoški župan Alojz Sok, ki je dejal, da je sedaj treba zgraditi le še primerno parkirišče, ki pa bi tudi že bilo zgrajeno, če ne bi bilo problemov z lastniki zemljišč v sosesčini.

Slavnostna govornica je bila ministrica za kmetijstvo dr. Aleksandra Pivec, ki je dejala, da zdravstvo sicer ni njen resor, pa kljub temu je zdravo pridelana oziroma zdrava hrana temelj zdravja. Povedala pa je tudi, da si je vlada kot enega izmed ciljev zadala lažji in boljši dostop do kakovostnih zdravstvenih storitev.

Uporabnikom in tudi zaposlenim za strpnost v času gradnje, prav tako pa za pripravo slovesnosti ob otvoritvi pa se je zahvalila ob koncu zahvalila namestnica direktorice in glavna medicinska sestra Helena Rojko.

Slovesnosti primerno so razveselili tudi s kulturnim programom, v katerem so nastopili sopranistka Nina Dominka, ki je ob spremljavi kitarista Domna Obilčnika zapela Sepetovo »Med iskrenimi ljudmi«. Posebej pa je navdušil priložnostni »bend«, ki so ga sestavili zaposleni v ZD ORMOŽ in si nadeli ime »Sedem betežnih«. Zapeli so dve pesmi Domiceljevo »Slovenskega naroda sin« in uspešnico skupine Hazard »So najlepše pesmi že napisane«.

Višek dogodka je bil prerez traku in seveda možnost ogleda na novo zgrajenih prostorov.


Celotna naložba je bila po projektnem predračunu ocenjena na nekaj manj kot 1,5 milijona evrov in je bila realizirana v predvidenem znesku

Zdravstveni dom Ormož je za realizacijo investicije zagotovil 1.486.248,51 EUR sredstev (v znesek je zajet dolgoročni kredit v višini 1.300.000 EUR za obdobje 15 let, h kateremu so podale soglasje vse tri občine (Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž) ustanoviteljice JZ ZD Ormož. Občine ustanoviteljice ZD Ormož pa bodo glede na sklenjeni »Dogovor o financiranju investicijskih vlaganj v JZ ZD Ormož«, v prihodnjih 15 letih zagotovile skupaj 1.012.590,00 EUR sredstev po splošnem delitvenem ključu določenim v 1. členu Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Ormož in sicer:
– Občina Ormož v znesku 752.355 EUR (15 let po 50.157 EUR)
– Občina Središče ob Dravi 131.640 EUR (15 let po 8.776 EUR )
– Občina Sveti Tomaž 128.595 EUR (15 let po 8.573 EUR)