Včeraj popoldan so sekretar na Ministerstvu za infrastrukturo in prostor Bojan Babič; direktor Direkcije RS za ceste mag. Gregor Ficko in župan občine Ormož Alojz Sok uradno predali v uporabo novozgrajeni nadvoz v Pušencih.
Pri prerezu traku jim je pomagal 7 letni Sven Vrhovščak, domačin, ki je doma v hiši ob nadvozu. Krajšo slovesnost je popestril Miklavški oktet pod vodstvom Leona Laha, zbrane pa sta nagovorila župan Alojz Sok in sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor Bojan Babič.

DSC08605

Projekt izven nivojskega križanja ceste G1-2/1313 Ormož – Središče ob Dravi in železniške proge št. 41 Ormož – Murska Sobota – Hodoš v Pušencih je obsegal kar štiri sklope gradbenih del in sicer izgradnjo 186 metrov dolgega nadvoza, izgradnjo podhoda pod železniško progo, namenjenega varnejšemu dostopu pešcev do železniške postaje, prestavitev glavne ceste v dolžini 880 metrov in ureditev komunalnih vodov ter naprav na celotnem območju posegov.

Ocenjena celotna vrednost projekta znaša 5,7 milijonov evrov. Iz Evropskega sklada za regionalni razvoj je bilo povrnjenih do 85 % upravičenih stroškov. Vrednost gradbenih del znaša 4.882.949,59 evrov.

Gradnja se je pričela v septembru 2012, zaključena pa je bila decembra 2013, izvajalca del sta bila SGP Pomgrad d.d. in Strabag AG.

DSC08613

Novozgrajeni nadvoz v Pušencih za uporabnike ceste Ormož – Središče ob Dravi pomeni veliko pridobitev, saj nadvoz rešuje zastoje pred spuščenimi zapornicami in večjo pretočnost prometa, sploh pa veliko večjo varnost. Na tem prehodu se je doslej zgodilo 6 nesreč, dve s smrtnim izidom. Sicer pa je v Sloveniji še skoraj 500 nezavarovanih železniških prehodov, lani se je na njih zgodilo 29 nesreč.

Zbrani na otvoritvi:
DSC08610

V strategiji 2007 – 13 je bila predvidena rekunstrukcija šestih nezavarovanih železniških prehodov, to je veliko premalo, saj bi bilo potrebno urediti še vsaj 40 nevarnih točk. Investicije v prihodnje pa bodo precej okrnjene, je na tiskovni konferenci pred otvoritvijo nadvoza, povedal magister Gregor Ficko – Direktor Direkcije Republike Slovneije za ceste, saj bo proračun Direkcije za ceste okrnjen za skoraj 60 miljonov evrov.
Na tiskovni konferenci(z leve): Alojz Sok – župan, mag.Gregor Ficko- direktor Direkcije RS za ceste in
mag.Simona Šraj – služba za evropske zadeve
DSC08601