Tekst in fotografije: Boris Vukan

V petek, 21. novembra smo ob obletnici ustanovitve TO člani OZVVS in OZSČ Ormož pripravili delovni pogovor o Teritorialni obrambi, ki je potekal v prostorih ormoške osnovne šole. V uvodu so nastopili uvodničarji: general Alojz Šteiner, Miran Fišer, Boris Vukan in Ernest Pleh. General Šteiner je predstavil območje Vzhodnoštajerske pokrajine in razmišljal o vojaški obrambi tega prostora v preteklosti. Poudaril je zgodovinsko izkušnjo, da Pomurja in Podravja do oblikovanja Teritorialne obrambe niso primerno branili, kar potrjujejo vse vojne doslej. TO je uspešno rešila vojaško strokovni izziv obrambe prostora ob Muri in Dravi ne glede na zavojavelca.
Miran Fišer je predstavil TO občine Ormož od leta 1980 do 1990, obseg in strukturo ter mobilizacijo sil za obrambo območja nekdanje občine Ormož v vojni za Slovenijo leta 91. Boris Vukan je spominl na oskrbljenost enot TO na območju občine Ormož v času spopadov v vojni za Slovenijo 91 s poudarkom na oskrbo s hrano in uniformami. Pri tem je opisal težave, ki so jih imeli pripadniki TO zaradi starih uniform, ki so bile skoraj enake, kot so jih imeli pripadniki okupatorske JLA. Ernest Pleh je spomnil na razvoj častniške organizacije, kot partnerice Teritorialne obrambe. Opisal pot častniške organizacije od njenega nastanka leta 1952, naloge in način dela od državne do temeljnih lokalnih ravni. Spomnil je na dosežke častniške organizacije v Ormožu, ko je še delovala kot Zveza rezevnih starešin Slovenije in na razvoj v letih po 1991, ko je dobila novo ime Združenje slovenskih častnikov.
V razpravi, ki je sledila so udeleženke in udeleženci spomnili na osebne izkušnje v delovanju v TO, ZRVS in ZSČ ter dopolnili izvajanja uvodničarjev.
Ob koncu se je Ivan Puklavec zahvalil gostujočemu predavatelju generalu Alojzu Šteinerju za darovano generalsko uniformo, ki je obogatila zbirko, ki jo negujeta z bratom Francom.

A

A2

A3

A4

A5

A6

A7

V petek opoldne pa so se člani OZVVS Ormož na povabilo Osnovne šole Sveti Tomaž udeležili tudi prireditve, ki so jo poimenovali “Kulturna minutka”. Osnovnošolci so na ta način počastili Dan generala Rudolfa Maistra.
Osnovnošolci so pripravila lep in bogat program, nato pa smo skupaj z županom Mirkom Cvetkom položili cvetje k spomeniku genarala Rudolfa Maistra.

a8

a9

a10