Občinski svet občine Središče ob Dravi je med osmimi točkami na dnevnem redu včerajšnje redne seje potrdil predlog Odloka o rebalansu proračuna občine Središče ob Dravi za leto 2013 in 2014, ki je bil potreben zaradi zaključka finančne konstrukcije za 8,5 milijonov vredne gradnje kanalizacije, ki predstavlja eno največjih investicij v tej mladi obmejni občini. Župan občine Jurij Borko pojasnjuje:

Obravnavali pa so tudi predlog Javnega zavoda Lekarna Ormož – katerega soustanoviteljica je poleg občin Ormož in Sveti Tomaž, tudi občina Središče ob Dravi, da bi v Ormožu obnovili prostore Lekarne na Ptujski cesti 25. Tako kot Občinski svet občine Sveti Tomaž, tudi v Središču Občinski svet predloga NI POTRDIL.