MIKLAVŠKI OKTET letos praznuje 20.letnico delovanja. Ob jubileju so pripravili slavnostni koncert, ki je potekal v cerkvi v Miklavžu pri Ormožu.
Ljubitelji tovrstnega petja, ki so do zadnjega kotička napolnili cerkev, so bili priča izvrstemu koncertu. Oktet se je namreč znova izkazal v svoji najboljši luči z izbranim repertuarjem, ki je obsegal tako ljudske kot vrsto umetnih pesmi znanih slovenskih in tujih avtorjev. Koncert so pričeli s Schubertovo “Sanctus aus Deutsche Messe” in zaključili z venčkom najlepših koroških pesmi.
Med odpetimi pesmimi pa je bila tudi “Mojcej, le vzem m’ne” avtorja Pavleta Kernjaka:

Miklavški oktet ( v “živo” iz cerkve v Miklavžu pri Ormožu)
KLIKNI SPODAJ

MOJCEJ_Miklavski_oktet

MIKLAVŠKI OKTET je nastal iz mešanega pevskega zbora, ki je včasih deloval v Miklavžu pri Ormožu.
Ustanovni člani so bili Jože Lah, Leon Lah, Mitja Novak, Stanko Pesrl in Franc Janežič, ki pa v oktetu sodelujejo še danes. Od vsega začetka oktet deluje pod strokovnim vodstvom Leona Laha.
Od leta 1994 Miklavški oktet deluje kot Pevsko društvo, prvi predsednik je bil Stanko Pesrl, sedaj pa društvu predseduje Mitja Novak.
Miklavški oktet letno beleži okrog štirideset nastopov, v dvajsetih letih delovanja so naštudirali blizu sto pesmi. Vadijo enkrat tedensko.

MIKLAVŠKI OKTET na jubilejnem koncertu ( Foto: Karolina Putarek)

Kot gostje na jubilejnem koncertu so nastopili člani OBRTNIŠKEGA MOŠKEGA PEVSKEGA ZBORA Šmarje pri Jelšah, ki ga vodi Franci Plohl, po rodu iz Kajžarja.

OBRTNIŠKI MOŠKI PEVSKI ZBOR Šmarje pri Jelšah ( Foto: Karolina Putarek)

Obrtniški moški pevski zbor Šmarje pri Jelšah in zborovodja Franc Plohl (Foto: Karolina Putarek)

BARBARA PODGORELEC iz JSKD OI ORMOŽ je jubilantom podelila zlate Gallusove značke (Foto: Karolina Putarek)