Več kot 600 upokojencev Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi se je danes srečalo na tradicionalnem srečanju, ki ga vsako leto pripravi eno izmed društev v Zvezi. Letos so gostitelji bili člani DU Podgorci.
Uvodoma je zbranim v šotoru, ki so ga postavili na parkirišču ob Domu kulture v Podgorcih zaigrala Ljudska godba Turistično kulturnega društva Ivanjkovci. Po slovenski himni, ki so jo odpeli člani Mešanega pevskega zbora Ivanjkovci pod vodstvom Jožeta Barina Turice, je zbrane pozdravil Stanko Pignar, predsednik DU Podgorci; potem sta zbrane pozdravila tudi podžupan občine Ormož Zlatan Fafulič in župan občine Sveti Tomaž Mirko Cvetko. Besedo je dobil tudi Branko Simonovič, direktor hotela Delfin iz Izole, ki je na srečanju bil poseben gost, kajti med mnogimi sponzorji, ki so prispevali za srečanje upokojencev je bil tudi hotel Delfin. Tudi predsednik KS Podgorci Martin Kukovec je pozdravil zbrane in potem še Mirko Novak, predsednik Medobčinske zveze društev upokojencev Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi. Pozdravom pa se je za konec pridružil še Ivan Vajda, predsednik stranke DeSuS OO Ormož.
Sledila je podelitev priznanj. Prejeli so jih požrtvovalni člani posameznih društev:
Stanislav Polak (DU Ivanjkovci), Anica Petek (DU Kog), Jožefa Škorjanec (DU Miklavž pri Ormožu); Mirko Majč (DU Ormož), Tilika Aleksič (DU Središče ob Dravi), Franc Korpar (DU Podgorci), Anica Škrinjar ( DU Sveti Tomaž) in Jožef Palčič (DU Velika Nedelja).
Posebni priznanji za dolgoletno požrtvovalno delo v društvu upokojencev pa sta letos prejela Milan Zore ( DU Ormož) in Janko Mihorič (DU Središče ob Dravi).
Sledil je bogat kulturni program v katerem so se zvrstili tako pevci, plesalci kot glasbeniki; med nastopajočimi pa so bili tudi podgorski osnovnošolci, ki so pod vodstvom mentorice Alenke Gašparič prav za to priložnost pripravili poseben program za smeh in dobro voljo.
Po skupnem kosilu je sledilo veselo druženje ob zvokih tria Polet.
V vseh treh občinah na Ormoškem je čez 3000 upokojencev, je povedal Mirko Novak, predsednik MZDU Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi. V osmih društvih jih deluje približno 2400. Dejavni so predvsem na športnem področju, pa tudi na kulturnem in seveda družabnem. Večina pa jih je tudi sicer nepogrešljivih pri sooblikovanju družabnega življenja v svojem domačem okolju.

Spoštovani dekleta in fantje..., je zbrane pozdravil predsednik MZDU Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi MIRKO NOVAK (Foto: Karolina Putarek)

Uvodoma je zaigrala LJUDSKA GODBA TKD Ivanjkovci (Foto:Karolina Putarek)

Na srečanju ... (Foto: Karolina Putarek)

Priložnost za veselo druženje ... (Foto:Karolina Putarek)

Učenci OŠ Podgorci so pod mentorstvom Alenke Gašparič pripravili priložnostni program (Foto:Karolina Putarek)

Med učenci OŠ Podgorci je nastopila tudi LARA MAJČ (Foto:Karolina Putarek)

Zbralo se jih je čez 600 ... (Foto: Karolina Putarek)

Na srečanju ... (Foto: Karolina Putarek)

Na srečanju ... ( Foto: Karolina Putarek)

Mirko Majč (DU ORMOŽ) prejemnik priznanja (Foto: Karolina Putarek)

Mirko Novak, predsednik MZDU in Stanko Pignar, predsednik DU Podgorci sta podelila osem priznanj in dve posebni priznanji (Foto: Karolina Putarek)

Na srečanju: (Od leve proti desni) Mirko Cvetko, župan občine Sveti Tomaž: Ivan Vajda, predsednik DeSuS OO Ormož; Martin Kukovec, predsednik KS Podgorci; Zlatan Fafulič, podžupan občine Ormož (Foto: Karolina Putarek)

Na srečanju... (Foto: Karolina Putarek)

Na srečanju... (Foto: Karolina Putarek)

Na srečanju ... (Foto: Karolina Putarek)

S SVIT programom in ostalimi preventivnimi programi so na srečanju upkojencev bile prisostne tudi predstavnice ZD ORMOŽ s Cilko Špindler na čelu (Foto: Karolina Putarek

Tudi priložnostni šank ni sameval... (Foto:Karolina Putarek)

Prihodnje leto bo srečanje v Ormožu... (Foto: Karolina Putarek)