Obravnava predloga občinskega proračuna za leto 2019: