Ormoški občinski svet je na svoji 32.seji potrdil tudi Pravilnik o Kolektivni blagovni znamki JERUZALEM SLOVENIJA in pogojih podeljevanja pravice do uporabe Kolektivne blagovne znamke JERUZALEM SLOVENIJA.
Gre za projekt, ki ga občina Ormož izvaja v okviru »načrta razvoja gospodarstva«. Projekt, ki zajema ureditev treh postajališč za avtodome (dve postajališči za 4 avtodome v Svetem Tomažu in eno – za 4 avtodome v Ormožu), ureditev tržnice v Ormožu in ustanovitev »kolektivne blagovne znamke«, je vreden 221 tisoč evrov. Kar 150 tisoč pa so preko Lokalne akcijske skupine (LAS) UPRAVE ENOTE ORMOŽ pridobili nepovratnih sredstev.

S kolektivno blagovno znamko JERUZALEM SLOVENIJA želijo poudariti in izpostaviti prepoznavnost različnih rokodelskih izdelkov, prleške kulinarke, prireditev in dogodkov ter njihovih ponudnikov znotraj destinacije Jeruzalem. Ponudniki so svoje izdelke, ki bi jih želeli ponujati pod kolektivno blagovno znamko JERUZALEM SLOVENIJA imeli možnost prijaviti na prvi razpis do 5.novembra. Ocenjevanje njihove kvalitete pa bo potekalo od 8.do 10.novembra. Izbrani izdelki bodo tako nosili oznako kolektivne blagovne znamke JERUZALEM SLOVENIJA, kar bo torej oznaka za kvaliteto in pristnost. PRAVILNIK, ki ga je potrdil ormoški Občinski svet namreč natančno določa vse pogoje in postopek pridobitve kolektivne znamke. Med drugim predpisuje, da VSI izdelki vsebujejo 60% surovin iz območja Prlekije, a 100% iz Slovenije. Za jedi ali pijače bo komisija podeljevala uporabo kolektivne blagovne znamke za 2 leti; za izdelke pa 3 leta.
Kolektivno blagovno znamko si bodo lahko pridobile tako pravne kot fizične osebe z območja UE ORMOŽ (Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi), Pravilnik pa je odprt tudi za ponudnike iz drugih UE na območju Prlekije in Prekmurja oziroma Podravja. Upravljalec kolektivne blagovne znamke je Občina Ormož, kjer je možno dobiti tudi vse podrobne informacije.