Na včerajšnji slavnostni seji Občinskega sveta Ormož in kasneje na osrednji občinski proslavi ob 5. občinskem prazniku občine Ormož sta župan Danijel Vrbnjak in podžupan Zlatan Fafulič zaslužnim društvom in občanki podelila občinske plakete. Bronasto plaketo Občine Ormož sta prejela MAJDA VOGRINEC in PIKADO KLUB PINOCCIO; srebrno KO RK Vinski Vrh ter zlato PGD CVETKOVCI z naslednjimi obrazložitvami:

Majda Vogrinec, prej stanujoča v Vinskem vrhu, je do leta 2004 bila aktivna članica Krajevne organizacije Rdečega križa Vinski vrh. Od leta 2004 do leta 2023 je Krajevno organizacijo RK Vinski vrh vodila kot predsednica.

V letih njenega delovanja je iz majhne krajevne organizacije postala ena izmed večjih organizacij v okviru Rdečega križa Območnega združenja Ormož. S svojim vzgledom, delom in aktivnostmi,  je znala pritegniti tudi nove ljudi, člane. Ob začetku njenega predsedovanja je krajevna organizacija imela 41 članov, danes pa ima kar 260 srčnih prostovoljcev.

Zraven aktivnosti,  od predavanj, do ekskurzij, srečanj, obdarovanj, krvodajalskih akcij, podelitv priznanj krvodajalcem,  in podobno –  je njeno delo bilo najbolj usmerjeno v aktivnosti nudenja pomoči sokrajanom v stiski. Vključevala se je v vse solidarnostne akcije zbiranja pomoči, ki so bile ali na občinski ali na državni ravni. Najbolj so je bili veseli starejši občani, ko jih je obiskovala na domu ali v domovih za starejše in jim namenila svoj prosti čas za druženje in pogovor.

Bila je pobudnica akcije zbiranja prispevkov za nakup prvega defibrilatorja za Krajevno skupnost Miklavž pri Ormožu.

Sodelovala je tudi z Osnovno šolo Miklavž pri Ormožu in pomagala socialno ogroženim otrokom pri nakupu šolskih potrebščin ali sofinanciranju šole v naravi.

Leta 2015, ko je bil množični prihod migrantov v Evropo, je bila prostovoljka v sprejemnem centru za migrante na mejnem prehodu Središče ob Dravi.

V letu 2020, ko se je pojavil Corona virus, je bolj zavzeto delala na terenu. Skupaj s člani je pomagala krajanom pri dostavi hrane in raznimi potrebnimi prevozi.

Ob 70-letnici delovanja Krajevne organizacije Rdečega križa Vinski vrh je zbrala številne podatke o delovanju Krajevne organizacije, in sicer za  potrebe vsebinsko obsežnega zbornika, ki so ga izdali ob visokem jubileju.

Glede na VSO opravljeno delo v in za Krajevno organizacijo Rdečega križa Vinski vrh, v Območnem združenje RK Ormož menijo, da si dolgoletna aktivistka Majda Vogrinec vsekakor zasluži BRONASTO PLAKTO OBČINE ORMOŽ.

Pikado klub Pinocchio Ivanjkovci  je bil ustanovljen leta 2004. Klub je letos praznoval 20. obletnico obstoja.   Z ŽELJO, DA BI LAHKO TEKMOVALI TUDI ŠIRŠE,  je takratnih 5 ivanjkovskih mojstrov pikada, ustanovilo pikado klub Pinocchio, kar jim je odprlo pot za udeležbo na tekmovanjih v državi in Evropi in možnost, da tudi na tak način promovirajo svoj domači kraj.

Sestavili so statut in klub registrirali 5.1.2004. Podpisniki so bili Fergola Igor, Krajnc Peter in Slokan Boštjan. Takoj so se vključili v Pikado Zvezo Slovenije  in sedaj delujejo že dvajset let. V tem času so organizirali več kot 40. turnirjev, na krajevnem in občinskem področju, ter 15 državnih prvenstev za mlade, se udeleževali turnirjev po Sloveniji in zastopali Pikado Zvezo Slovenije v tujini.

V zadnjih leti se zanimanje za pikado povečuje in v bodoče si želijo čim več dobrih rezultatov. V teh dvajsetih letih so dosegli zelo dobre rezultate, saj so v bili dvakrat državni prvaki, večkrat 3.v državni ligi, mladinci so v državni ligi dosegali po 1.2.3. mesto,   enako mladinke, kadeti in kadetinje.

Pikado klub Pinoccio v domači krajevni skupnosti, ZELO dobro sodeluje z drugimi klubi in društvi. Vsako leto pripravijo turnir na praznik krajevne skupnosti Ivanjkovci.

V Lovski družini Ivanjkovci, s katero Pikado klub Pinoccio odlično sodeluje, menijo, da je pikado klub Pinoccio eno uspešnejših društev v domači krajevni skupnosti, ki si ob 20-letnici uspešnega dela gotovo zasluži BRONASTO PLAKETO OBČINE ORMOŽ.

Krajevna organizacija Rdečega Križa Vinski Vrh deluje pod vodstvom Območnega združenja RK Ormož. Krajevna organizacija na območju KS Miklavž pri Ormožu uspešno deluje že od leta 1953 in tako so l . aprila 2023 na zboru članov obeležili 70. let delovanja.

Dela po načelih Mednarodnega Rdečega križa in Rdečega polmeseca; to so humanost, nepristranost, nevtralnost, neodvisnost, prostovoljnost in univerzalnost.

V KORK je 260 članov in so na področju Območnega združenja RKS Ormož največja in najštevilčnejša krajevna organizacija.

Žal nimajo arhiviranih nobenih dokumentov o  ustanovitvi organizacije, imajo pa člansko izkaznico iz leta 1953, katera je glavni pisni dokument in dokazilo, da je sedanja Krajevna organizacija RKS bila ustanovljena kot Jugoslovanski Rdeči križ-Glavni odbor Slovenije- Vaški odbor Rdečega križa Vinski vrh.

Leta 2004 so ustanovili nov upravni odbor pod vodstvom predsednice Majde Vogrinec, ki je KORK vodila in delovala pet mandatov. Delujejo na območju KS Miklavž pri Ormožu in vključuje člane Velikega Brebrovnika, Vinski vrh, Miklavž, Kajžar in Zasavci.

Ob jubileju, v mesecu maju 2023 so izdali glasilo, oziroma zbornik v katerem so strjene vse dejavnosti 70 letnega delovanja.  In iz katerega je razvidno, da je Krajevna organizacija RK Vinski vrh nepogrešljiva in da je že zdavnaj opravičila svoj namen. Glede na prehojeno pot in v zahvalo vsem aktivnim bivšim in sedanjim članom, gotovo pa za spodbudo bodočim članom, v Krajevni organizaciji RK Vinski vrh, menijo, da si zaslužijo SREBRNO PLAKETO OBČINE ORMOŽ.

Prostovoljno gasilsko društvo Cvetkovci zagotavlja požarno varnost v vaseh Cvetkovci in Osluševci. Društvo je bilo ustanovljeno 18. novembra leta 1923, nekaj mesecev po velikem požaru pri Hanželičevih. Takrat se je pokazala velika potreba po organizaciji, ki bi v primeru požara pomagala na kraju dogodka. Društvo je od svoje ustanovitve naprej opravljalo svoje poslanstvo, kakor so narekovale potrebe in družbene razmere. Vedno pa je stremelo, da je stopalo v korak s časom. Vseskozi je bilo močno povezano z vaščani, ki so bili vedno pripravljeni prispevati po svojih močeh. Tako so gasilci že leta 1924 kupili prvo ročno brizgalno in zgradili manjše orodišče. Med 2. svetovno vojno se je društvo razformiralo, takoj po vojni pa je ponovno zaživelo. Leta 1954 se je začela gradnja novega gasilskega doma, ki je bil dokončan v naslednjih štirih letih. V 60. letih se je nabavljala potrebna oprema.  Leta 1982 so v društvu začeli z gradnjo novega večjega gasilskega doma. Društvo je novi dom gradilo vse do leta 1992. Zgradba je bila skoraj v celoti zgrajena s prostovoljnim delom članov društva, ki so opravili preko 15.000 prostovoljnih delovnih ur in z veliko pomočjo in podporo vaščanov.

Danes je stavba gasilskega doma ponos vasi Cvetkovci. Je kraj, kjer se zbirajo vaščani na različnih dogodkih, prav tako je to kraj druženja in povezovanja. V okviru društva deluje kulturna sekcija. Že 50 let prirejajo proslave ob dnevu žena ali materinskem dnevu, kjer popestrijo program s skečem, krajšo igro, v zadnjih letih s Cvetkovsko povestjo.

Društvo ves čas delovanja odlično skrbi za opremljanje operative. Skrbijo za sodobno in potrebno opremo in urejajo svoj gasilski dom.  Danes ima društvo preko 200 članov, v sestavi operativne enote ima 24 usposobljenih operativnih gasilcev. Ima številčno ekipo mladih gasilcev. Vzorno skrbi tudi za nenehno izobraževanje.

V vsej svoji zgodovini je PGD Cvetkovci opravilo okrog 400 intervencij. Na prvem mestu so bili požari, nato poplave, iskanje pogrešanih, vetrolom, v zadnjem času pa so trikrat posredovali tudi na intervencijah državnega pomena.

Društvo je v svoji zgodovini nanizalo tudi številne uspehe na tekmovalnem področju, tako na občinski ravni, kot tudi na državni.

V letu 2023 je društvo praznovalo 100. obletnico obstoja, ki so jo obeležili z več dnevnimi nepozabnimi dogodki. Pomembno je poudariti, da so gasilci tako v Cvetkovcih kot v Osluševcih, poleg svojega osnovnega poslanstva še danes center družabenega, športnega in

slehernega krajana tako v Cvetkovcih kot v Osluševcih ter širše.  Prav za to – in zaradi vsega naštetega – predlagatelji Športno društvo Cvetkovci menijo, da si  PGD ob lanski 100 letnici delovanja zasluži ZLATO PLAKETO OBČINE ORMOŽ.

 

Na naslovni fotografiji (z leve): Andreja Krajnc – predsednica KO RK Vinski Vrh, Janez Marin predsednik in Branko Hergula poveljnik PGD Cvetkovci, Majda Vogrinec – nekdanja predsednica KO RK Vinski Vrh, Igor Fergola, predsednik Pikadoklub Pinoccio Ivanjkovci