Danes popoldne (ponedeljek, 05.oktober) se je ormoški občinski svet sestal na izredni seji. Svetniki so obravnavali in sprejeli Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odlaganja odpadkov v občinah Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi za obdobje od 1. oktobra do 31. decembra letos, ki ga je pripravil koncesionar za izvajanje gospodarske javne službe odlaganje ostankov komunalnih odpadkov – Komunalno podjetje Ormož. Gre za znižanje cene za odvoz mešanih komunalnih odpadkov za manj kot 50 centov na 120 litrsko posodo. Pojasnjuje Ludvik Hriberšek iz Komunalnega podjetja Ormož: