Prispevek ANJE LUKNER:
Mladi se večkrat počutimo prikrajšane za dogajanje v družbi in politiki, tarejo nas številni problemi, za katere se nam zdi, da jih starejši nočejo oziroma ne zmorejo razumeti in rešiti. Zato se nas je v soboto, 2. 6. 2012, v hotelu Bioterme Mala Nedelja zbralo veliko število mladih, ki nam ni vseeno, kaj bo z našo prihodnostjo. Kot zadnji izmed 12. regijskih dogodkov, ki so potekali po celotni Sloveniji, se je odvijalo srečanje za širše Pomurje in del Podravja z naslovom Dialog mladih.
Regijska partnerja glavnih organizatorjev – Mladinske mreže Mama in Mladinskega sveta Slovenije sta bila ter odigrala pomembno soorganizatorsko vlogo Mladinski svet Ljutomer in Mladinski center Prlekije-Pokrajinski center NVO s svojima regijskima koordinatorkama Nino Stegmüller in Anjo Lukner. V projektu je aktivno sodeloval tudi Zavod RS za zaposlovanje, Območni službi Ptuj in Murska Sobota. Projekt je finančno podprla Nacionalna agencija Movit iz evropskih sredstev »Mladi v akciji«. V projektu so sodelovali predstavniki primarne in sekundarne ciljne skupine, osrednjo ciljno skupino pa so predstavljali mladi v starosti od 15 do 29 let. Glavni poudarek je bil na delu po skupinah in pripravi predlogov,ki so se nato predstavili pomembnim odločevalcem.
Zbrali smo se ob 9.00 uri v sejni dvorani hotela, kjer so nas že čakali voditelji in trenerji. Po krajšem spoznavanju je sledila predstavitev dela Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, ki jo je pripravila njihova uslužbenka Sonja Gomboc, samo aktivnost za posredovanje vabil mladim nezaposlenim pa je vodila strokovna delavka Zavoda Jelka Jež. Nato smo se razdelili v skupine in v vsaki obravnavali drugo problematiko. Razmišljali smo, kako rešiti težave na področju zaposlovanja mladih v našem okolju, stanovanjske problematike, mobilnosti, motivacije in participacije mladih. Po skupinah smo izoblikovali konkretne ukrepe, s katerimi bi se izboljšala kvaliteta našega življenja na prej omenjenih področjih. Popoldne pa smo te predloge predstavili odločevalcem, ki dejansko lahko pripomorejo k uresničevanju teh idej. Povabljeni so bili župani in županja vseh občin v severovzhodni Sloveniji, poslanci državnega zbora in evropski poslanci ter ostali odločevalci. Na vabilo so se odzvali naš častni pokrovitelj evropski poslanec g. Ivo Vajgl, podžupan občine Ljutomer g. Janez Vencelj, direktorica ZRSZ Območne službe Murska Sobota ga. mag. Cvetka Sreš in direktor ZRSZ Območne službe Ptuj g. mag. Tomaž Žirovnik. S svojimi izkušnjami so odgovarjali na naša vprašanja, skupaj smo razpravljali o težavah, ki pestijo mlade in o naših ukrepih, ki smo jih prej sestavili. Dali so nam veliko nasvetov in idej, predvsem pa obljubili podporo in sofinanciranje pri vseh dobrih zamislih, kar je v številnih izmed nas prižgalo iskrico upanja.
Po skupnem fotografiranju smo se razšli, organizatorji pa upamo, da smo vsaj malo prebudili odločevalce, da naredijo kaj konkretnega za boljše življenje mladih in na drugi strani mlade, da razmislijo, kako lahko sami spremenijo svoj svet in si drznejo poskusiti nekaj novega. Prlekija in Prekmurje nam ponujata veliko skritih potencialov, le poiskati moramo načine, kako jih kar najbolje izkoristiti v našo korist.
Gremo v akcijo, bodimo aktivni! Dogodek je bil izredno dobro medijsko pokrit, zato gre posebna zahvala vsem prisotnim novinarjem, vsem mladim, odločevalcem, organizatorjem projekta ter kolektivu malonedeljskega hotela Bioterme.

Mladim ni vseeno, kaj bo z njihovo bodočnostjo (Foto:Anja Lukner)

Dogajanje je z nekaj poskočnimi popestril David Lukner (Foto: Anja Lukner)

Gremo v akcijo ... (Foto: Anja Lukner)

Mladi smo odločevalcem predstavili nekaj svojih predlogov... (Foto: Anja Lukner)