Država želi v prostor umestiti daljnovod 2 krat 400 kilovoltov Cirkovce-Pince, vendar se v nekaterih občinah s predvideno traso ne strinjajo.
Načrtovani dvosistemski daljnovod naj bi bil dolg 80,4 kilometra in postavljen na 268 stebrih. V osnutku Državnega prostorskega načrta je navedeno, da bo daljnovod potekal skozi občine Kidričevo, Videm pri Ptuju, Markovci, Gorišnica, Ormož, Ljutomer, Beltinci, Črenšovci, Velika Polana, Mursko Središče in Lendava.

V občinah Ljutomer in Ormož nasprotujejo trasi novega daljnovoda, ki naj bi potekal po njihovem območju. Tako so ustanovili Civilno iniciativo v Ljutomeru, pred kratkim pa so se jim pridružili Ormožani.

„Nov daljnovod vidimo kot dodatno grožnjo kakovosti življenja našim prebivalcem in videzu kraja. Ker smo turistično in vinorodno območje, takšnih novih posegov v svojem okolju ne želimo in bomo dovolili“, je povedal Dušan Cvetko, podpredsednik civilne iniciative Ormož, in dodal,da če želimo razvoj turizma graditi v smeri zelenega turizma, postavitve novega daljnovod sredi neokrnjene narave ne moremo dopustiti. Na Ormoškem so že težave zaradi obstoječih daljnovodov. Imajo jih predvsem kmetje, ki ne morejo širiti svojih posestev, zelo so omejeni pri gradnji in adaptacijah ter posledično pri sami proizvodnji.

Kot je povedal Dušan Cvetko, so državi že predlagali drugo traso, ki bi potekala ob Muri in prečkala Muro v smeri Koga in Središča ob Dravi, kjer je poseljenost redkejša. Od Središča ob Dravi bi daljnovod speljali ob stari strugi reke Drave, ob Ormoškem jezeru mimo Ormoža, kjer ni nobenih hiš, in nadaljevali pot ob odvodnem kanalu hidroelektrarne Formin: “To bi bila krajša trasa in tudi manj naseljena. Država nam je lani na to predlagano traso odgovorila, da se s traso daljnovoda še niso odločili tako močno približati meji s sosednjo Hrvaško.”

Civilna iniciativa v mesecu maju v Ivanjkovcih pripravlja okroglo mizo in srečanje občanov, kamor bodo med drugim povabili tudi strokovnjake, ki bodo na podlagi opravljenih raziskav pokazali, da elektromagnetna sevanja daljnovodov niso tako nedolžna, kot jih želi prikazati država.

S tiskovne konference v Ljutomeru ( z desne proti levi): Dušan CVETKO, podpredsednik Civilne iniciative v Ormožu; Damjan VRBANJŠČAK, predsednik organizacijskega odbora Civilne iniciative Ljutomer-Ormož in Olga KARBA, županja občine Ljutomer