V vrsti programov v okviru usposabljanja za življenjsko uspešnost, ki jih izvaja LJUDSKA UNIVERZA ORMOŽ je bil tudi program „Knjige so zame“.

S projektom, ki je obsegal 24 ur, so zaključili konec aprila; namenjen pa je bil odraslim, ki želijo izboljšati pisne in govorne veščine za kulturni dialog, za lastno razumevanje, doživljanje in vrednotenje knjižnih del.
Program, ki je potekal v prostorih ormoške knjižnice je obiskovalo 11 udeležencev ( 10 ženski in moški), vodila ga je andragoginja Ljuba Fišer.
Skupaj so se lotili prebiranja pisem Rada Kukovca, po rodu Ormožana, rojenega na Hardeku, ki pa je živel v Ljubljani. V obliki pisem je namreč zapisoval spomine na Ormož iz časov med prvo in drugo svetovno vojno in malo po njej. Tako, da se je iz prebiranja teh pisem dalo naučiti veliko o življenju preprostih ljudi v Ormožu, spoznati tedanje ulice, zgradbe, dejavnosti Ormožanov in podobno. Za udeležence pa je tematika bila zanimiva še toliko bolj, ker se nekateri opisanih ulic in zgradb še dobro spominjajo, nekateri pa so Rada Kukovca tudi poznali.
Za zaključek programa so udeleženci prejeli tudi – vsak po en izvod knjige spominov Rada Kukovca, ki so jih ob 10 letnici smrti izdali njegovi sorodniki. V času trajanja projektka pa so se udeleženci odpravili tudi na ogled Ptujske knjižnice.

Po programu se bodo udeleženci ponovno srečali čez 2 meseca in potem še po šestih mesecih z namenom, da izmenjajo mnenja o prebrani literaturi, sicer pa so udeleženke pomislile tudi na izmenjavo izkušenj z ročnimi deli in podobno.

UTRINKI z zaključka programa “knjige so zame”: