Občina Ormož ima objavljen razpis za podelitev štipendij in študijskih pomoči za šolsko leto 2016/2017.
Razpisanih je 69 različnih štipendij:
12 za študente dodiplomskega študija, 3 štipendije za študente, ki študirajo v tujini, 10 štipendij za nadarjene dijake in študente, 14 štipendij za dijake prvih letnikov Gimnazije Ormož, 30 štipendij za dijake ormoške gimnazije od drugega letnika dalje; ter 6 pomoči za plačilo šolnin, priprav magistrskih nalog in doktorskih disertacij ter sofinanciranje specialističnega študija v tujini.
Podrobnejše informacije o pogojih in merilih za pridobitev štipendij so objavljene v Uradnem vestniku občine Ormož in tudi na spletni strani ormoške občine.
Rok za oddajo vloge je 21. oktober.