Skladno z zakonom, ki ureja volilno kampanjo, določamo obseg, pogoje in način dela ob volitvah slovenskih poslancev v Evropski parlament, ki so razpisane za nedeljo, 25. maja 2014.

Uredništvo bo volilno kampanjo pred volitvami v Evropski parlament spremljalo na neodvisen in nepristranski način, kot to določajo profesionalni novinarski standardi, novinarska etika in
uredniški kodeks. To se nanaša tako na vsebinski vidik kot tudi na način in obseg spremljanja kampanje ter drugih z volitvami povezanih novic.

O objavah vsebin se bo uredništvo odločalo samostojno in v skladu z uredniško politiko.
Med merili za pojavljanje političnih akterjev v mediju uredništvo priznava interes uporabnikov oz. bralcev ter podatke javnomnenjskih raziskav. To velja tako za frekvenco (pogostost) objav
kot tudi obseg posamezne objave in umestitev objave znotraj medija.

Uredništvo bo morebitne zahtevke za popravek oz. prikaz nasprotnih dejstev obravnavalo
skladno z določili Zakona o medijih. Pri tem zainteresirano javnost izrecno opozarja, da bo
objava popravka zavrnjena vsem, ki bi ta institut poskušali zlorabiti za posredno politično
kampanjo.

Kabelska televizija Ormož, vsem zainteresiranim pravnim in fizičnim osebam omogoča
objave predvolilnih oglasov na video straneh KTV Ormož in spletnem portalu www.ktv-ormoz.si pod enakopravnimi pogoji, v skladu s cenikom in ob navedbi naročnika oglasa. Za točnost in resničnost navedb v oglasu odgovarja naročnik oglasa.

Kontaktni podatki oglasnega trženja: za oglase na video straneh (info@ktv-ormoz.si) oz. 041 662 899,
za oglase na spletni strani: Karolina PUTAREK (karolina.putarek@gmail.com)

Ormož, 06. maj 2014

Odgovorna urednica KTV Ormož:
Karolina PUTAREK

Glavni urednik KTV Ormož:
Anton ŠALAMON

CENIK OGLAŠEVANJA

POSAMEZNE STORITVE:
Snemanje in enkratno predvajanje tiskovne konference: 10,00 EUR/min
Objava ene video strani: 10,00 EUR/dan
Enkratno predvajanje video spota 50,00 EUR
Izdelava video spota do ene minute 400,00 EUR

Vse cene iz navedenega cenika so brez DDV.

Rok plačila je 8 dni od naročila storitve.

Za vsa naročila se obrnite na naš naslov,kjer vam bomo z veseljem posredovali dodatne informacije glede vseh oglaševalskih opravil za kvalitetno predstavitev vaših kandidatov.

Direktor KTV ORMOŽ:
Anton Šalamon