Osrednja proslava ob krajevnem prazniku KS Ivanjkovci je predstavljala višek vseh prireditev med 16-timi, ki so jih pripravili letos. Zbrane v domači dvorani, je najprej pozdravil predsednik Anton Zadravec, ki mu teče prvo leto mandata, potem, ko je zamenjal dolgoletno predsednico Slavico Rajh. Kot je povedal, si je s sprejetjem predsedstva sveta Krajevne skupnosti »obul velike čevlje«, Slavico Rajh je namreč težko zamenjati. V svojem govoru je naštel investicije, ki so jih v Ivanjkovcih v minulem letu uspešno zaključili, med temi je gotovo največja pridobitev prizidek k vrtcu, ki je prinesel 215 m2 dodatnih notranjih prostorov, še toliko pa zunanjih površin.

Ormoškemu gospodarstvu se obeta investitor iz Beograda

Potem je spregovoril še župan občine Ormož Danijel Vrbnjak in nanizal vrsto obetavnih aktivnosti, ki bi izboljšale življenje v občini Ormož. Predvsem županov obisk pri investitorju v Beogradu je bila zelo zanimiva informacija. Kot je povedal, gre za pridobitev strateškega pomena, (na nivoju Magne), o katerem se bo odločalo na nivoju države. Investitor pa da je zagotovil, da, če ne bo možno, da bi projekt uspel v Ormožu, ga v Sloveniji ne bo.
Župan pa je v svojem govoru tudi najavil, da bo Občinski svet na prihodnji seji obravnaval možnost cenejšega nakupa komunalno opremljenih parcel za mlade družine. Vsaj štiri parcele bodo tudi v Ivanjkovcih na prostoru nad vrtcem….

Višek dogajanja je bila podelitev treh priznanj in podelitev naziva častna krajanka. Priznaja so prejeli TONČKA TROP, za aktivno delo v več društvih in dejavnost pri razvoju kraja. Tončka Trop je bila soustanoviteljica TD Runeč in je vneta aktivistka v Aktivu kmečkih žena, pa tudi sicer je predana krajanka, ki povsod rada priskoči na pomoč. Tudi FRANC VRBNJAK je eden izmed krajanov, ki je aktiven v mnogih društvih, s svojim delovanjem pa je veliko pripomogel k razvoju kraju. Že od ustanovitve sodeluje v MePZ DU Ivanjkovci in je posebej aktiven pri športnih aktivnostih ivanjkovskih upokojencev. Priznanje je prejel tudi BORIS KOSI, krajan mlajše generacije, ki ves svoj prosti čas posveča športu. Je aktiven nogometaš v domačem nogometne klubu LORDI ter dobitnik številnih priznanj za udejstvovanja v športu. Naziv ČASTNA KRAJNKA so namenili SLAVICI RAJH za njeno več kot 50 letno delo pri razvoju kraja. Rajhova se ponaša z 3-kratnim mandatom predsednice KS in splošne aktivistke na kulturnem, političnem in vseh ostalih sferah družbeno-političnega življenja v kraju. Rajhova je vse življenje delala in živela za svoj domači kraj, delovala kot učiteljica, vzgojiteljica in bila vzgled vsem krajanom ter številnim generacijam, ki jo pomnijo kot vestno in predano učiteljico in sokrajanko.