Občina Ormož je po več kot sedmih letih prizadevanj v minulih dneh s strani države ( Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo) končno dobila odločbo o dodelitvi sredstev za 12,1 milijona evrov vreden drugi sklop projekta oskrbe s pitno vodo v porečju Drave, in sicer za ormoško območje. Omenjeni projekt je del Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 (OP ROPI) in bo sofinanciran iz Kohezijskega sklada v višini 7,5 milijona evrov, 1, 3 milijona bo prispevala država, ostalo pa občine Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi.
Župan Alojz Sok, pravi:

Tonska izjava:
KLIKNI SPODAJ
A_SOK_koh_sred_vodovod2012

Projekt, ki bo izboljšal ne le vodooskrbo skoraj 16.000 prebivalcev Ormoža, Svetega Tomaža in Središča ob Dravi, temveč tudi kakovost pitne vode in podtalnice; predvideva izgradnjo oziroma prenovo črpališča kot tudi izgradnjo dobrih 42 kilometrov cevovodov, štirih vodohranov in prečrpališč, dveh hidropostaj, enega zadrževalnega bazena za pitno vodo ter nadgradnjo čistilne naprave. Z omenjenimi pridobitvami se bosta izboljšali vodooskrba prebivalstva in kakovost pitne vode ter podtalnice,   hkrati pa bo na vodovod na novo priključenih 71 prebivalcev.  Projekt bo zaključen previdoma novembra 2015.