V ponedeljek je bila 21.redna seja občinskega sveta. Svetniki so na dnevnem redu imeli 23 točk. Zaradi obsežnega dnevnega reda so po dobrih šestih urah sejo prekinili – in bodo nadaljevali v torek 2.aprila:

Zataknilo se je že pri sprejemanju dnevnega reda. Svetnik Vili Trofenik predlagal umik točke na temo – o določitvi cen storitve odvajanja in čiščenja odpadnih voda, in umik točke, s katero bi svetniki določili cene storitev zbiranja, obdelave in odlaganja odpadkov. Kljub temu, da svetniki njegovih predlogov o umiku niso potrdili, poročil Komunalnega podjetja niso obravnavali, saj je bila seja zaradi obširnega dnevnega reda prekinjena in se bo nadaljevala v torek 2. aprila ob 16.00 uri, ko bodo svetniki lahko podali tudi pobude, predloge in vprašanja, župan z občinsko upravo pa bo nanje odgovarjal.
Sicer pa je minula seja bila izrednega pomena, saj so svetniki – kljub 30tim amandmajem, ki jih je na predlog Odloka – vložila opozicija – predlog Odloka o občinskem prostorskem načrtu sprejeli. Predlog Odloka je namreč – kot je znano bil v pripravi kar nekaj let.. Kot je ob obrazložitvi dejal Vili Trofenik, takšnega odloka, kot je bil predlagan, ne morejo podpreti, saj ima odlok 135 členov, od tega pa jih je glede na prvo obravnavo spremenjenih kar 100. Župan Alojz Sok je dejal, da sicer nobenega od amandmajev ne podpira, jih pa je dal v obravnavo. Pojasnil je, da ne želi tvegati, da bi bil zaradi neobravnavanih amandmajev sprožen upravni spor, saj preveč investitorjev čaka, da začne z deli. Od tridesetih so svetniki podprli dva amandmaja. Pred glasovanjem je Vili Trofenik še enkrat opozoril, da občina s prostorskim načrtom nekontrolirano in neodgovorno uničuje kmetijska zemljišča, posledice pa so lahko – kot trdi – usodne, saj so pri pripravi odstopili od strokovnih kriterijev. Ob končnem glasovanju je odlog podprlo vseh 17 svetnikov, ki so glasovali, Vili Trofenik pa je takoj po končanem glasovanju za zapisnik povedal, da se je pri glasovanju zmotil.

Sicer pa so svetniki v nadaljevanju seje o sprejeli še sklep o preoblikovanju pošte na Kogu v pogodbeno pošto. Poštne storitve bodo krajani odslej lahko opravljali v krajevni trgovini.
Potrdili so tudi DIIP za gradnjo novega vrtca pri Veliki Nedelji, kar je za tamkajšnjo krajevno skupnost velikega pomeni, saj se jim bo tako izpolnila dolgoletna želja po novem vrtcu.
Svetniki so se v nadaljevanju seznanili tudi s študijo o izvedljivosti projekta pridelave in predelave sladkorne pese; in izrazili pozitivno mnenje kandidatki Viki Ivanuša za direktorico Ljudske univerze Ormož, saj za to delovno mesto izpolnjuje vse pogoje.

Niso pa obravnavali poročil Komunalnega podjetja, saj je bila seja zaradi obširnega dnevnega reda prekinjena in se bo torej nadaljevala v torek, 2. aprila, ob 16.00 uri, ko bodo svetniki lahko podali tudi pobude, predloge in vprašanja.