Svojo življenjsko pot je sklenil častni občan občine Ormož dr.Jože Bešvir. Žalna seja za preminulim občanom je bila minuli petek v sejni sobi ormoškega gradu.

Dr. Jožeta Bešvirja se spominjamo kot odličnega živinozdravnika; bil je tudi politik, predsednik Skupščine občine Ormož; človek, ki je s svojim delom veliko prispeval k uresničitvi samostojne Slovenije in vsestranskemu razvoju občine Ormož. Bil je častni občan OZVVS Območne zveze veteranov vojne za Slovenijo in častni občan občine Ormož.

Dr.Jože Bešvir je bil rojen leta 1931 v Trgovišču, materi gospodinji in očetu kovaču. Po gimnaziji je končal Veterinarsko fakulteto v Zagrebu; leta 1980 je v Ljubljani opravil magisterij, osem let pozneje pa tudi doktorat iz veterinarske znanosti. Ves svoj delovni vek – vse do upokojitve je delal v Ormožu.

Zraven zahtevne službe pa je bil tudi nadvse družbenopolitično aktiven:
Bil je aktiven član Prosvetnega društva Svoboda Ormož, eno leto je bil tudi predsednik društva. Prepeval je v različnih pevskih zborih, sodeloval pri pripravi občinskih proslav in podobno. Bil je tudi član kmetijskega, čebelarskega in vinogradniškega društva. V Društvu vinogradnikov je en mandat bil tudi predsednik. Bil je član Zduženja slovenskih vinogradnikov VINIS; član občinskega štaba TO – zadolžen za veterinarstvo, opravil je široko paleto predavanj o boleznih živali, s poudarki na preprečevanju bolezni, ki so skupne ljudem in živalim. Bil je član UO Trstenjakovega sklada in član Rotary kluba.
Bil je občinski svetnik, v času od 1990 – 1994 je bi predsednik Skupščine občine Ormož (župan), bil je član stranke in predsednik Narodnih demokratov (nato DEMOS), sodeloval je pri volitvah; bil je tudi član republiških odborov za kmetijstvo, za kulturo in delegat državnega družbeno političnega zbora (poslanec), bil pa je tudi je član OZVVS Ormož.
Zaradi bolezni je v času upokojitve svoja številna udejstvovanja in aktivnosti opustil. Vse do izteka svoje življenjske poti pa je bil aktiven v Koronarnem društvu in v Društvu diabetikov Ptuj – Ormož.