Slovenija je na današnji dan pred desetimi leti postala članica EU. Poleg nje je 1. maja 2004 v unijo vstopilo še devet držav, sedem iz nekdanjega vzhodnega bloka, ter Malta in Ciper.

Slovenija je ob vstopu veljala za vzorno učenko, deset let kasneje pa je govora predvsem o njenih težavah. Vstop v EU je bil nacionalni cilj vse od osamosvojitve države. Slovenci so članstvo v uniji na referendumu leta 2003 podprli skoraj plebiscitarno, saj jih je za glasovalo skoraj 90 odstotkov.

Slovenska pot v unijo ni bila brez težav. Že na samem začetku je preglavice povzročala Italija, ki je podpis pridružitvenega sporazuma pogojevala z vračanjem premoženja optantom. Slovenija je pristopna pogajanja začela leta 1998 in jih končala tik pred iztekom leta 2002. Marca 2003 je sledil podpis pristopne pogodbe, 1. maja 2004 pa vstop v EU.

Prva leta članstva v EU so minila v optimističnem ozračju, čeprav je bila Slovenija že tedaj iz Bruslja deležna opozoril o nujnosti izvedbe strukturnih reform, v prvi vrsti pokojninske.

Z nastopom finančne in gospodarske krize konec leta 2008 je nekdaj vzorna učenka počasi postajala država v težavah, ki utegne potrebovati evropsko finančno pomoč. Evropski trojki se je le izognila, potem ko je vlada decembra lani sporočila, da bo država uspela sama dokapitalizirati bank.