Gasilci PGD TRGOVIŠČE so se nocoj v dvorani Elizabetine hiše ob velikonedeljskem župnišču sestali na na svojem 120 občnem zboru.
V okviru uradnega dela so pripravili tudi kulturni program, v katerem so nastopile članice vokalne skupine TISA, otroški zborček s hamonikarjem in tamburaška skupina PIKA POKA. Na ogled pa so postavili tudi priložnostno razstavo avtorjev Jožefa Horvata in Marjana Horvata.
Sicer pa gasilci PGD Trgovišče 20.junija ob 120 letnici pripravljajo veliko slovesnost z veselico, kjer bodo igrali Poskočni muzikantje in Tamburaška skupina Pika poka.
Kot je povedal starosta PGD Trgovišče Jožef Horvat, ki je član že 53 let, ima gasilsko društvo v domačem kraju še vedno enako vlogo kot nekoč. Še vedno so gonilna sila družabnega življenja v kraju in požrtvovalna organizacija, ki poleg svojega osnovnega poslanstva pomagajo pri vseh ostalih tegobah v kraju, pa tudi izven. (Nazadnje so se izkazali tudi s pomočjo pri selitvi ormoške knjižnice).
Kot je povedal predsednik PGD Trgovišče Marjan Anderlič si za svoje novo gasilsko vozilo želijo dostojno garažo in več prostora za druženje. Tako, da resno razmišljajo, da bi se kmalu lotili gradnje prizidka ali novega gasilskega doma.spela_5spela_4spela_3spela_1Spela (Fotografije: Špela Horvat)

Iz zgodovine PGD Trgovišče:
Prostovoljno gasilsko društvo Trgovišče je za območje vasi Trgovišče in Veliko Nedeljo z okolico ustanovilo 26 zavednih Slovencev 14. julija 1895.

Ustanovni člani so bili: Ivan Posavec, Anton Fištravec, Ivan Rajh, Jakob Bezjak, Ivan Klinc, Ivan Raušl, Peter Rajh, Ivan Bratuša, Ivan Meško, Jakob Bratuša, Ivan Cvetko, Valentin Novak, Jožef Skuhala, Vinko Munda, Jakob Munda, Franc Jesih, Franc Škripač, Ignac Podplatnik, Martin Petek, Martin Pevec, Anton Karla, Anton Janžekovič, Ivan Hergula, Henrik Irgolič, Matija Peserl, Alojz Križan.

Že takrat v tistih hudih časih je bilo društvo ustanovljeno kot slovensko gasilsko društvo. To pomeni, da je bil registriran poveljevalni in govorni jezik slovenski. Prva intervencija društva na požaru je bila 25. aprila 1897. Ivanu Posavcu je gorelo gospodarsko poslopje.

Zveza slovenskih prostovoljnih požarnih bramb za spodnjo Štajersko v Žalcu je 8. novembra 1912 prostovoljno gasilsko društvo Trgovišče vključila v svoje članstvo. Društvo je imelo svojo gasilsko godbo od leta 1909 do 1925, instrumente pa so si kupili sami.

Prav tako je društvo v letih delovanja prejelo več priznanj, diplom in spominskih daril od sosednjih gasilskih in ostalih društev. Med temi:
· Bronasti znak OF slovenskega naroda,
· Plaketo KS Velika Nedelja – leta 1982,
· Priznanje turistične zveze Slovenije s pečatom gostoljubnosti za najlepše urejen gasilski dom – leta 1995,
· Plaketa občine Ormož – leta 1995,
· Odlikovanje GZ Slovenije za posebne zasluge – leta 199,5
· Kipec Svetega Florijana od GZ Ormož – leta 2005,
· Bronasto plaketo GZ Slovenije – leta 2005.

Društvo je imelo v času svojega delovanja boleče padce in tudi več odmevnih vzponov. Skupno je društvo vodilo 10 načelnikov ali poveljnikov. Kot prvi je bil Ivan Bratuša, sedaj pa je Robert Horvat. Prav tako je društvu v vsej svoji 120-letni zgodovini predsedovalo 9 predsednikov. Prvi predsednik PGD Trgovišče je bil Alojz Kumer. Do lani, ko je predsedstvo prevzel Marjan Anderlič, je društvu kar 27 let predsedoval Anton Kace.