Leto 2023 je v gasilstvu kongresno leto, kar pomeni, da gasilci na vseh nivojih izvajajo volitve. Tako so dne 14.6.2023 na Ptuju predstavniki štirinajstih Gasilskih zvez, ki združujejo 106 gasilskih društev z več kot 15.000 članov na območju Podravske gasilske regije, ki se razprostira na območjih Upravnih enot Lenart, Ormož, Ptuj in Slovenska Bistrica, izvolili novo vodstvo za naslednjih pet let.

Dosedanjega predsednika Janeza Liponik z Območne gasilske zveze Ptuj, ki je Regiji predsedoval zadnjih 5 let, je nadomestil mag. Dejan Jurkovič z Gasilske zveze Ormož.  Za namestnika predsednika je bil imenovan Robert Šacer z Gasilske zveze Dornava. Regijski poveljnik Podravske regije ostaja dosedanji poveljnik Dušan Vižintin z Gasilske zveze Slovenska Bistrica. Za namestnika poveljnika je bil imenovan Roman Cafuta z Gasilske zveze Videm.

Predstavniki gasilskih zvez so izvolili tudi vodje komisij Podravske regije, in sicer bo vodja komisije za delo z ženami Marica Mlakar z Območne gasilske zveze Ptuj, za vodjo mladine je bila imenovana Lea Rajh z Gasilske zveze Središče ob Dravi in za vodja veteranov Jožef Bratuša z Gasilske zveze Gorišnica.

Zaključek letošnjega kongresnega leta bo 6. in 7. oktobra v Žalcu, kjer bo potekal kongres Gasilske zveze Slovenije, na katerem bo izvoljeno tudi novo vodstvo Gasilske zveze Slovenije.