Ormoški občinski svet je nocoj s 16 glasovi „za“ in enim „proti“ sprejel sklep, da Gimnazija Ormož ostane samostojen zavod.

Sklep je sestavljen iz osmih (8) točk. Med drugimi:Da se občina Ormož zavezuje, da bo skupaj z občinama Sveti Tomaž in Središče ob Dravi sofinancirala delovanje gimnazije tudi v bodoče ( gre za okrog 200 tisoč evrov dodatnih sredstev na leto), razpisala določeno število štipendij in sofinancirala tudi morebiten dodaten program.