Med tremi, ki so se prijavili na razpis za direktorja Občinske uprave, je župan Alojz Sok izbral GORAZDA LADINEKA, iz Majšperka, ki bo predvidoma v mesecu dni zamenjal MATEJO ZEMLJAK, ki je direktorica Občinske uprave bila 11 let, a od novega leta ta dela in naloge opravlja kot vršilka dolžnosti. Namreč Zemljakova se na razpis ni prijavila in se tako vrača na svoje nekdanje delovno mesto v Občinski upravi.