Konec lanskega leta je vlada spremenila Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem postopku, ki omejuje gotovinsko poslovanje na 50 evrov, kar v praksi povzroča nemalo težav. Zagrožene kazni so astronomske: Od 1.600 do 25.000 evrov.

Novost je povzročila slabo voljo pri podjetnikih, saj se je v praksi pokazalo kar nekaj težav.
Eden od primerov je že recimo tankanje na bencinskih servisih, kjer je za poln rezervoar  treba odšteti nekje med 70 in 120 evri. Podjetniki pa so z omejitvijo na 50 EUR gotovine prikrajšani tudi pri gotovinskih popustih in podobno. Na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije si že prizadevajo za spremembe, tako so se predstavniki OZS že sečali z ministrom in mu predstavili nekaj konkretnih težav, s katerimi se zaradi te spremembe srečujejo obrtniki in podjetniki, so sporočili iz OZS.

Z uvedbo tega določila so zavezanci:

1. Izgubili popust za gotovinska plačila, kar je v trenutno težki gospodarski situaciji težko opravičljivo.

2. Pri plačevanju s plačilnimi karticami ali preko TRR bodo nastali dodatni stroški provizij bankam, kar ni zanemarljiv strošek.

3. Velikokrat bo onemogočeno fleksibilno poslovanje podjetnikov, ko se bodo znašli v situaciji, da bi morali nekaj na hitro plačati, pa bodo morali najprej na banko in od tam po predračunu nakazati prodajalcu kupnino in šele nato blago prevzeti.

4. Kako bo s povračilom denarja za stroške nad 50 evrov svojim delavcem, ki velikokrat na terenu potrebujejo manjkajoči material, ki ga sproti kupujejo?

Minister Franc Križanič se je odločil, da bo iz različnih virov zbral informacije o nastalem problemo in se nato odločil o morebitnem sprejemu ustreznega ukrepa. Naslednji sestanek ministra s predstavniki OZS bo predvidoma naslednji teden.

“V Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije o nameravani spremembi pravilnika nismo bili obveščeni, prav tako predlog sprememb pravilnika ni bil poslan v pregled, kar bi OZS omogočilo oblikovanje ustreznih pripomb in predlogov k tej spremembi. V OZS menimo, da gre za odstopanje od splošno veljavne prakse, ki smo jo bili doslej vajeni pri vseh organih izvršilne oblasti. V OZS pričakujemo, da vsaka sprememba temelji na študiji, ki mora vključevati presojo vseh prednosti in slabosti predlagane ureditve, zlasti iz vidika poslovanja gospodarskih subjektov. Tovrstne spremembe bi bile sprejemljive in smiselne, če bi bile posledica sprejetja novih sistemskih predpisov in če bi predlagatelj utemeljil, da je ukrep nujen za zagotavljanje učinkovitega davčnega nadzora, plačilne discipline ali iz drugih razlogov. Toda v tem primeru ustreznih utemeljitev predlagatelja ni,” so še zapisali obrtniki v sporočilu za javnost.