Javni lekarniški zavod Lekarna Ormož bo s svečanim dogodkom počastil tridesetletnico samostojnega delovanja zavoda, ki je bil ustanovljen 1. januarja 1993. Pred tem je lekarna v Ormožu delovala pod okriljem Lekarn Ptuj.
Tridesetletnica Lekarne Ormož kot samostojnega javnega lekarniškega zavoda pa ni edina obletnica, ki jo lekarništvo na Ormoškem slavi v letošnjem letu, saj je leta 1923, torej pred natanko sto leti, farmacevt Gustav Trautvetter zgradil hišo na današnji Skolibrovi ulici 19, v kateri je do leta 1996, ko se je lekarna preselila v sedanje prostore na Ptujski cesti 25, delovala Ormoška mestna lekarna.
Do leta 1965 je lekarno s tremi zaposlenimi upravljala Jelica Veselič. Nato je vodstvo lekarne prevzela Pavla Ivanuša in jo vodila do konca leta 1997. Ormoška lekarna je svoje poslanstvo opravljala v isti stavbi vse do leta 1996, ko se je preselila na novo lokacijo – v kletne prostore takrat novozgrajenega bloka na Ptujski cesti v Ormožu, ki odgovarjajo novim sodobnim standardom. Leta 1998 je prevzela direktorstvo Lekarne Ormož Ksenija Senčar. 2022. leta je vodenje Lekarne Ormož prevzel sedanji direktor, Marko Hanželič.
Javni lekarniški zavod Lekarna Ormož ima poleg lekarne na Ptujski cesti 25 še lekarno v trgovsko-poslovnem centru Holermuos, ki je svoja vrata odprla leta 2012. Prav tako ima že od leta 1965 podružnico na Trgu talcev v Središču ob Dravi. V letošnjem letu svoja vrata odpira tudi nova lekarniška podružnica pri Svetem Tomažu.
Danes je Lekarna Ormož sodoben javni lekarniški zavod, ki stremi k razvoju na vseh področjih, ki prinašajo uporabnikom lekarniških storitev v občinah ustanoviteljicah in tudi širše. Velik poudarek namenjamo izobraževanju zaposlenih, saj se zavedamo, da je farmacija hitro se razvijajoča veda, strokovnost zaposlenih pa garancija za kakovostno oskrbo naših uporabnikov. V prihodnje želimo še naprej v skladu z visokimi standardi v lekarništvu razvijati našo dejavnost, zato že razmišljamo tudi o uvedbi robotiziranega skladišča.
Dodajmo še, da je Lekarna Ormož ob 30-letnici samostojnega delovanja Občini Ormož donirala avtomatski defibrilator, ki bo nameščen pred prostori Pokrajinskega muzeja Ptuj-Ormož. V sklopu obeležitve jubileja Lekarne Ormož smo v sodelovanju s Pokrajinskim muzejem Ptuj-Ormož pripravili tudi priložnostno razstavo o zgodovini delovanja ormoške lekarne, ki bo na ogled v Grajski pristavi.
Tridesetletnica Lekarne Ormož sovpada z visokim jubilejem mesta Ormož, ki v letošnjem letu praznuje 750. letnico prve omembe. Prvič se ime naselbine Holermůs omenja v listini iz leta 1273. Čas, ko se prvič omenja Ormož, je bil čas bojev za vzhodno mejo med ogrskimi kralji in Salzburško nadškofijo, zato je že leta 1293 Ormož dobil iz strateških razlogov trške pravice, leta 1331 pa mestne pravice.

Tekst: Marko Hanželič, mag. farm. – direktor JZ LEKARNA ORMOŽ