V ZD ORMOŽ zaenkrat še ne bo delovala ambulanta za neopredeljene paciente. Kot pojasnjuje direktorica Vlasta Zupanič Domajnko, je MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO sicer tudi ZD ORMOŽ uvrstilo na Seznam za ambulanto za neopredeljene zavarovane osebe v višini 0,20 tima ambulante. Zupanič Domajnkova še dodaja, da so v Zdravstvenem domu Ormož sicer naklonjeni vzpostavitvi ambulante za neopredeljene, vendar glede na 2. člen Pravilnika o podrobnejši vsebini in načinu organiziranja ambulant za neopredeljene, žal zaenkrat ne izpolnjujejo pogoja za vzpostavitev tovrstne ambulante, ker imajo v ambulanti Središče ob Dravi zaposleno zdravnico družinske medicine, ki še lahko sprejema paciente.

»V kolikor bomo dobili dovoljenje s strani MZ in ZZZS, da lahko vzpostavimo ambulanto za neopredeljene paciente, bodo javnost tudi obvestili,« v Obvestilu za javnost navaja direktorica Zupanič Domajnkova.