ZDRUŽENJE PRIDELOVALCEV SLADKORNE PESE SLOVENIJE jutri (24.avgusta) ob 10.uri v dvorani 4, Cesta na stadion 2, Gornja Radgona, v okviru Pomurskega sejma AGRA 2015 pripravlja posvet “Sladkorna pesa – novi izzivi”. Na posvet so vabljeni vsi, ki jih tematika zanima. Vstop bo prost.
Program:
1. g. Miroslav Kosi , »Pozdrav in nagovor predsednika ZPSPS«
2. g. Franci Bogovič, »Nagovor evropskega poslanca«, Evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP)
3. mag. Tanja Strniša, »Nagovor državne sekretarke pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano«, Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano
4. Ga. Eva Štravs Podlogar, »Nagovor v.d. generalne direktorice za turizem in internacionalizacijo pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo«, v.d. generalne direktorice za turizem in internacionalizacijo
5. Dr. Tatjana Zagorc, dr. Petra Medved Djurašinović, »Sladkor v živilskopredelovalni industriji«; Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij*
6. Prof. dr. Pedram Dehdari, »Možni proizvodi predelave sladkorne pese za uporabo v živilski industriji«, direktor podjetja Ensym GmbH, Nemčija
7. G. Hans van Klink, »Možni produkti predelave sladkorne pese«, Director Project Development, podjetja DSD BV (Dutch Sustainable Development BV), Nizozemska
8. Prof. dr. Rok Mihelič, »Kondicija tal in gnojenje za uspešno pridelavo sladkorne pese«, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
9. Prof. dr. Črtomir Rozman, »Ekonomski pomen sladkorne pese«, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Univerza v Mariboru
10. Razprava