V zvezi s projektom Rekonstrukcija in nadgradnja čistilne naprave Ormož je včeraj potekala tiskovna konferenca na kateri so sodelovali župan Občine Ormož, Danijel Vrbnjak; višji svetovalec za razvojne projekte, gospodarske javne službe, prostor in varstvo okolja, Roman Rozman; direktorica Komunalnega podjetja Ormož, Pavla Majcen; predstavnik podjetja GH Holding, Teo Vida; in nadzornik gradbenih del, podjetja Proplus, Pavel Brglez.

Tiskovna konferenca je potekala ob gradbišču, kjer se je že začela rekonstrukcija in nadgradnja obstoječe čistilne naprave, ta se sicer nahaja na območju nekdanje Tovarne sladkorja. Gradbena dela izvaja Komunalno podjetje Ormož, vrednost projekta je z DDV-ejem 3,3 milijona evrov, po zaključku del pa bo naprava razpolagala z zmogljivostjo 8000 populacijskih enot. Projekt bo v celoti zaključen konec leta 2022. Projekt je sofinanciran tudi z 2,8 milijona evri iz Kohezijskega sklada v sklopu prednostne osi za boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti.
Kot je na novinarski konferenci povedal župan Danijel Vrbnjak, bo posodobljena čistilna naprava, za katero so gradbeno dovoljenje prejeli že leta 2014, ustrezala zahtevam okoljske sprejemljivosti in okoljske zakonodaje.


Pogodba z izbranim izvajalcem je bila podpisana decembra lani, ta pa je bil v delo uveden januarja, ko so začeli teči pogodbeni roki. Gradnja bo predvidoma končana v letu dni, nato pa bo čistilna naprava devet mesecev obratovala poskusno. Delovala po sistemu MBBR, katerega značilnost je, da se vse dogaja v enem bazenu, zato je manj gradbenih del, čiščenje pa opravijo mikroorganizmi, ki jih je treba nadzorovati in jih po potrebi dodajati, je med drugim obrazložil Teo Vida – predstavnik podjetja GH Holding. Pavla Majcen, direktorica Komunalnega podjetja Ormož pa v je podrobni obrazložitvi med drugim povedala, da sedanja mehansko-biološka čistilna naprava v Ormožu deluje od leta 1994, njena kapaciteta pa znaša 4000 populacijskih enot. Ker je preobremenjena, ne dosega zakonsko določenih stopenj čiščenja, zato za povečevanje učinka že dalj časa uporabljajo čisti kisik. S projektom bodo poskrbeli za ureditev odpadnih voda na aglomeracijah Hardek, Lenta in Dolga Lesa, po njegovem zaključku pa bodo dosegli 99-odstotno priključenost na čistilno napravo. Ob tem bodo zagotovili tudi sprejem grezničnih gošč in blata iz malih čistilnih naprav.

Za nadzor poteka investicije skrbi podjetje PROPLUS, naloge nadzornikov je v nadaljevanju predstavil predstavnik podjetja Pavel Brglez. Gre za nadzor poteka dela, gradbenih dovoljenj, pogodbenih rokov in podobno.
Za konec pa je potem vodja gradnje Lidija Zorjan iz Komunalnega podjetja zbrane popeljala po gradbišču, oziroma okrog obstoječe čistilne naprave, ki bo tako v slabem letu že obnovljena in dograjena ter podvojila obstoječe kapacitete.
Projekt, ki je del Dogovora za razvoj Podravske razvojne regije, predstavlja zmanjšanje emisijskih vplivov odpadnih voda na okolje, zlasti na vodotok Drava.
Več v oddaji UTRIP ORMOŽA, 22. aprila ob 20.uri.