Danes dopoldne je v Ormožu potekala uvedba izvajalcev v delo za izvajanje del na projektu: »Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – 4.sklop – Ormoško območje« med občinami Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž ter izvajalcem del Komunalnim podjetjem Ormož d.o.o., ki se bo gradnje lotilo v skupnem nastopu s CESTNIM PODJETJEM PTUJ d.d., Ptuj. Današnja uvedba v delo pomeni tudi datum začetka del, ki bodo trajala do konca leta 2022, oziroma do maja 2023, ko bo izvedena končna primopredaja. Vrednost investicije znaša 8.428.040,34 evrov, od tega so si občine iz Kohezijskega sklade uspele pridobiti 48%, kar pomeni 4.062.150,91 evrov in iz državnega proračuna 33% ali 716.850,16 evrov. Razliko bodo prispevale občine Ormož 33% oz. 2.817.123,24 evrov; Središče ob Dravi 4% oz.320.591,05 evrov in občina Sveti Tomaž 6% kar pomeni 511.324,97 evrov.
Investicija zajema:
1 nov vodohran (Kostanj)
3 rekonstrukcije starih VH (Hum, Vičanci, Hajndl),
2 območji hidroforskih postaj (Hum in Vičanci)
1 rekonstrukcija prečrpalnice (Pušenci)
25.955 m posodobitve cevovodov brez prevezav (Ormož-Hum-Vodranci; Godeninci-Vodranci; VH Hajndl-Vičanci-VH Kostanj-Velika Nedelja- Podgorci, del Hajndl – Koračice, del Hajndl – Ormož)

Kot je povedal skrbnik projekta mag. ROMAN ROZMAN – višji svetovalec za razvojne projekte, gospodarske javne službe, prostor in varstvo okolja na Občini Ormož, je v vseh treh občinah je 6.338 priključkov. Novih priključkov bo 14. Vseh prebivalcev, ki bodo deležni kvalitetnejše oskrbe pa je 15.604.
Gradnja se bo pričela v začetku maja.

Več v oddaji UTRIP ORMOŽA, 22. aprila 2021 ob 20.uri.