Drevi ob 18.uri bo v MALI DVORANI ormoškega doma kulture podelitev priznanj za urejenost okolja. V okviru Krajevnega praznika KS Ormož je namreč delovala tudi komisija, ki je ocenjevala urejenost javnih objektov v naši krajevni skupnosti.
Komisijo so sestavljali: Nevenka Korpič kot predsednica komisije; Metka Lešničar in Vlado Hebar kot člana komisije.

PRIZNANJA za urejenost okolja v letu 2019 bodo prejeli:

KNJIŽNICA FRANCA KSAVRA MEŠKA ORMOŽ
ZA OCVETLIČENJE, UREJENOST OKOLICE KNJIŽNICE IN DVORIŠČA
ŽUPNIJA ORMOŽ
ZA OCVETLIČENJE, UREJENOST ŽUPNIŠČA IN DVORIŠČA
OBČINA ORMOŽ – ODDELEK ZA UPRAVLJANJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM
ZA UREJANJE MESTNEGA VINOGRADA, MESTNIH CVETLIČNIH KORIT
PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA V ORMOŽU
ZA OCVETLIČENJE, UREJENOST OKOLICE BOLNICE IN BOLNIŠNIČNEGA PARKA
GOSTILNA PROSNIK
ZA OCVETLIČENJE GOSTILNE, UREJENOST OKENSKIH KORIT

LETNO KOPALIŠČE ORMOŽ – ŠKRJANEC FRANC
ZA OCVETLIČENJE IN UREJENOST OKOLICE BAZENA
GASILSKO DRUŠTVO LOPERŠICE
ZA OCVETLIČENJE GASILSKEGA DOMA, UREJENOST OKENSKIH KORIT

BS ORMOŽ – BENCINSKI SERVIS
ZA UREJENOST OKOLICE SERVISA

CENTER ZA STAREJŠE OBČANE V ORMOŽU
ZA OCVETLIČENJE, UREJENOST OKOLICE DOMA IN DVORIŠČA, UREJENOST OKENSKIH KORIT

ŽALAR EMA, s.p.-FOTO ŽALAR
ZA OCVETLIČENJE,UREJENOST OKOLICE DOMA IN DVORIŠČA,UREJENOST OKENSKIH KORIT

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KLJUČAROVCI PRI ORMOŽU
ZA OCVETLIČENJE GASILSKEGA DOMA,UREJENOST OKONSKIH KORIT

Podeljena tudi priznanja in plakete zaslužnim krajanom

Priznanja krajevne skupnosti so dobitniki prejeli na slovesnosti ob otvoritvi krajevnega praznika minuli petek.
Krajevna skupnost Ormož podeljuje priznanje s knjižno nagrado tudi mlajšim krajanom ali skupinam krajanov do 18. let, za izjemne dosežke v šoli ali če so s svojo dejavnostjo izstopali na katerem koli področju in na tak način obogatili življenje KS Ormož, prejela ga je TAJA HUSEL, dijakinja 3. Letnika Gimnazije Ormož. V prvem in drugem letniku je bila prav dobra, v tretjem pa odlična. Odgovorno je opravljala dela v oddelčni in dijaški skupnosti, bila je tutorka številnim sošolcem in mlajšim dijakom. Aktivno je sodelovala v klubu ormoških študentov, na kulturnem področju in tako prispevala k promociji šole in kraja. Soustvarjala je šolski časopis, računalniško opismenjevala starejše, sodelovala je na mnogih šolskih, regijskih in državnih tekmovanjih, kjer je dosegala številna.
Priznanja KS Ormož, ki se podeljujejo se krajanom, drugim posameznikom, zavodom, podjetjem, društvom, klubom, združenjem in drugim skupinam ljudi, ki pomembno prispevajo k boljšemu, kvalitetnejšemu in polnejšemu življenju ljudi, razvoju in ugledu KS Ormož pa so prejeli:

NEŽKA VAUPOTIČ, ki je že davnega leta 1963 pričela z vodenjem ormoške knjižnice in knjižničarstvu posvetila vse svoje življenje. Temu poklicu se je posvetila z dušo in zavzetostjo, kot jo dandanes srečamo le še malo kje. Bila in še vedno je nepogrešljivi del življenja lokalne skupnosti, saj je vanj vključevala in k njemu prispevala s svojim znanjem, zbiranjem gradiva o naših krajih in domačih avtorjih, zbrala neprecenljive podatke o zgodovini knjižničarstva na ormoškem območju, od tistih prvih začetkov ter dobe ormoške čitalnice, se posvečala zbiranju ljudskega izročila, običajev, pregovorom, pesmi glasbe in še marsičemu. Marsikdo se je še spomni, kako je z avtobusom ali peš hodila po ormoški občini ter okoliških krajih s kovčkom polnim knjig v roki, ter izposojevala gradivo celo na takšen način.
Nežka Vaupotič je sinonim in najlepši del zgodovine in sedanjosti naše knjižnice in kot takšna si zasluži priznanje krajevne skupnosti.
STANISLAV FRANGEŽ , dolgoletni član Lovske družine Ormož in sicer že kar 53 let, od tega je 24 let vodil lovsko družino Ormož. Bil je vedno odličen mentor lovskim pripravnikom. Več kot 20 let deluje v Komisiji za izobraževanje pri področni lovski zvezi Ptuj-Ormož.
Kot predsednik lovske družine in kot član je vedno združeval prebivalce in lovce pri skrbi za ohranjanje živalskih in rastlinskih vrst ter naravnega okolja in skrb za ravnovesje v naravi in njeno raznolikost.
KAROLINA PUTAREK: Ormožanka, ki je osnovno šolo končala v Ormožu, dijaško pot nadaljevala v Ljutomeru, študijsko pa v Ljubljani, od koder se je vrnila v Ormož. Dolga leta je bila radijska napovedovalka na lokalni radijski postaji, nato jo je pot zanesla še v televizijske vode in bila je med prvimi sodelavci lokalne televizijske postaje KTV Ormož, kjer dela še sedaj. Je odgovorna urednica in novinarka, s svojimi članki bogati tudi ormoške novice. Prav tako je voditeljica na večino prireditev v Občini Ormož.
Skoraj, da ni dogodka v Ormožu in okolici, ki Karolina ne bi obiskala, zapisala, posnela, skratka, kakor koli obeležila. Prav tako najbrž ni krajana, ki Karoline ne bi poznal in z njo z veseljem poklepetal. Svojemu delu je izjemno predana, strokovna, prizadevna in učinkovita, zato si zasluži priznanje Krajevne skupnosti Ormož.
ZLATKA PUKLVEC BANJANIN, ki je od leta 2001 zborovodkinja pevske skupine Okarina, ki ima svoje začetke iz leta 1993, ko je na pobudo Klavdije Zorjan Škorjanec začelo prepevati 9 deklet. Pod vodstvom Zlatke Puklavec je v lanskem letu društvo praznovalo 25 let delovanja in letos v začetku leta je bil ta jubilej obeležen s samostojnim koncertom. Zlatka je odlična vodja, saj z vsem žarom, resnostjo in odgovornostjo uspe iz pevske skupine Okarina izvabiti tisto najboljše in najlepše.
Zbor Okarina pod vodstvom Zlatke Puklavec Banjanin z veseljem sodeluje na raznih prireditvah in dogodkih v domači krajevni skupnosti in širše, zato si kot vodja zasluži priznanje krajevne skupnosti.

Plakete KS Ormož, ki se podeljujejo krajanom, drugim posameznikom, zavodom, podjetjem, društvom, klubom, združenjem in drugim skupinam ljudi, za izjemne dosežke in življenjsko delo, ki pomembno prispevajo k boljšemu, kvalitetnejšemu in polnejšemu življenju ljudi, razvoju in ugledu KS Ormož, so prejeli:
RAJKO KOŠIČ, dolgoletni član Prostovoljnega gasilskega društva Ormož in to že od leta 1971. Po delovanju v mladinskih vrstah se je z dopolnjenimi 18. Leti pridružil operativnim vrstam in od takrat je aktiven tudi na področju operative. V času operativnega staža je opravil tečaj za reševalca ob nesrečah z nevarnimi snovmi, tečaj za nosilca izolirnega dihalnega aparata, tečaj za vodjo enot, tečaj za člane višjih poveljstev in tehničnega reševalca. Prav tako je opravljal funkcijo poveljnika, trenutno pa je od leta 2011 predsednik društva, kar pomeni, da je tudi član Upravnega odbora Gasilske zveze Ormož. Pod njegovim vodstvom je društvo zamenjalo celoten vozni park, nabavilo ogromno nove opreme, obnovilo stari del gasilskega doma in trenutno še vedno poteka gradnja prizidka k obstoječemu delu gasilskega doma.
Predlagani je do sedaj v gasilskih vrstah prejel vse tri stopnje priznanja gasilske zveze, značke za dosedanje delo, odlikovanja gasilske zveze, priložnostno medaljo ob 60-letnici GZ Ormož in je prejemnik značke za delo v operativi, zato si zasluži plaketo KS Ormož.
PODJETJE VERUS VINOGRADI d.o.o: Trije prijatelji: Božo Grabovac,Rajko Žličar in Danilo Šnajder so leta 2007 združili svoje znanje v podjetju Verus . Verus pomeni pravi, resničen, dejanski, tudi iskren, pristen, nenarejen, pošten.
Na Ljutomerski cesti so zgradili objekt – novo klet, ki je arhitekturno lep, domiseln in je okras kraju. Z znanjem in natančnim delom v vinogradu in kleti pridelujejo vina, ki resnično izražajo lastnosti sorte, letnika in našega vinorodnega okoliša. Pri prodaji jim je uspelo najti več kupcev v tujini, kot doma.
Lepa klet, lepa embalaža in vina nagrajena na največjih sejmih na svetu so povod, da podjetje Verus prejme plaketo Krajevne skupnosti Ormož.
OBMOČNA OBRTNO – PODJETNIŠKA ZBORNICA ORMOŽ: Biti obrtnik podjetnik v današnjih razmerah ni enostavno in lahko, zato so se slovenski obrtniki že pred več kot štiridesetimi leti odločili, da ustanovijo organizacijo, ki jih bo zastopala in jim strokovno pomagala. Temu so sledili tudi na ormoškem območju, ki letos praznuje že 50 let obstoja zbornice Ormož.
OOZ Ormož spremlja in obravnava problematiko obrti, skrbi za njen skladen razvoj, zastopa interese svojih članov pred organi lokalnih in regionalnih skupnosti, vodi obrtni register na območju svojega delovanje ter opravlja naloge, pomembne za celovito delovanje obrtno zborničnega sistema. S svojim delovanjem skušajo tudi spodbuditi občane, da v sebi odkrijejo skrite potenciale, poiščejo nova znanja, spoznanja,ideje in priložnosti ter tako koristijo sebi in lokalni skupnosti.

Priznanja tudi obrtnikom in podjetnikom

Letošnja otvoritvena slovesnost on krajevnem prazniku KS ORMOŽ je bila združena s počastitvijo 50.obletnice delovanja OOZ Ormož. Tudi OOZ v skladu s svojim statutom podeljuje posebna priznanja članom za večletno uspešno delov obrti in podjetništvu:

PRIZNANJE ZA 10 LET DELA V OBRTI so prejeli:
JOŽEF BORKO
DRAGO ČAVNIČAR
EKOENERGETIKA D.O.O.
DANILO HLEBEC
DEJAN JEREBIČ
MONIKA KOCUVAN
PETER KIRIČ
IVAN KOSI
JOŽE KOSI
DAVID LEBEN
FRANC TOMAŽIČ LETONJA
MITJA MIKLOŽIČ
DAMJAN MUNDA
TOMI NIEDORFER
DAVORIN PLANINC
PETRA PRAPOTNIK
ALEŠ ŠULEK
DAMIJAN TIŠLJARIČ
LIDIJA TOPLAK
ANDREJ ZOREC

PRIZNANJE ZA 15 LET DELA V OBRTI:
MIRAN ANTOLIČ
AVTOCENTER ORMOŽ D.O.O.
SEBASTJAN JAKL
DAMJAN KRASNIK
MARJAN MIŠKO
ALEŠ NOVAK
JANEZ PETEK
MOJCA ŠALAMUN
ZVONKO ŠPENDIJA

PRIZNANJE ZA 20 LET DELA V OBRTI:
MIRAN ČURIN
JOŽEF DRAGARIČ
SLAVKO HRNČIČ
VEKOSLAV JANEŽIČ
BORUT JANŽEKOVIČ
KOMUNALNO PODJETJE ORMOŽ
SLAVKO OZMEC
IGOR SEVER
FRAND ŠKORJANEC
JANKO ZORJAN

PRIZNANJE ZA 25 LET DELA V OBRTI :
BARI ČAMILI
GRAD TRGO DO.O.
STANISLAVA GAŠPARIČ
JOŽEF GRAŠIČ
DAVORIN HERGULA
ROBERT IVANUŠA
MIRKO JURKOVIČ
KEV D.O.O.
DANILO KOROTAJ
EMIL KOSI
MIRAN KOVAČ
MIRAN KUHARIČ
MARJAN KUPČIČ
MAJDA LUKAČEK
AVGUST OZMEC
DUŠAN OZMEC
PTS PLUS D.O.O.
JANKO SIRC
STANKO ŠIPEK
MARKO ŠTAMBERGER
JELENA TRAMŠEK
JOŽE VRABEC
JANKO ZAMUDA
DANILO ZIDARIČ
BRIGITA ZOREC
MARJAN ŽVEGLA
PRIZNANJE ZA 30 LET DELA V OBRTI :
ROMAN LAŠIČ
MAJDA OZMEC
PRIZNANJE ZA 35 LET DELA V OBRTI :
OLGA KOPŠE VUKELIČ
EMA ŽALAR

PODELILI so tudi POSEBNA PRIZNANJA OB 50 LETNICI ZBORNICE

BRONASTI KLJUČ

CIGLARIČ ROBERT
KORPAR DAVORIN
KRUHOBEREC DINO
SEVER KSENJA
ZORMAN DRAGO

Utemeljitev : kot člani UO OOZ Ormož so vedno aktivni pri vseh dejavnostih OOZ Ormož, ter svoje delo opravljajo voluntersko. Posebno pa so aktivni tudi pri vseh aktivnostih s katerimi povezujejo OOZ Ormož in druge lokalne institucije.

SREBRNI KLJUČ :

DRAGARIČ JOŽEF
IVANUŠA ROBERT
KOROTAJ DANILO
KUHARIČ MIRAN
PRAPOTNIK PETRA
ŠALAMUN MOJCA
Utemeljitev: predlagani so aktivni v organih zbornice že več mandatov. Svoje delo opravljajo volontersko. Vedno so pripravljeni žrtvovati svoj čas, da pripomorejo k temu, da OOZ Ormož v svoje vrste privablja vse nove člane in da ima zbornica vsebino po volji članov. Posebno pa so aktivni tudi pri vseh aktivnostih s katerimi povezujejo OOZ Ormož in druge lokalne institucije.

ZLATI KLJUČ pa sta prejela:

KIRIČ ANTON, kot sekretar zbornice – tudi kot član je bil tudi v prostem času izredno aktiven na vseh področjih delovanja OOZ Ormož. Prav tako se z veseljem še sedaj kot upokojeni sekretar vedno odzove na prošnje OOZ Ormož za kakršnokoli pomoč.

BABIČ IVAN: PREDSEDNIK OOZ Ormož v mandatu 2006-2014 je veliko pripomogel k temu, da se je OOZ Ormož povezala z lokalnimi institucijami tako doma kot v tujini. kot predsednik zbornice je pobudnik za ustanovitev inkubatorja v občini Ormož ter pobudnik ustanovitve LAS Ormož. Prav tako še sedaj zelo uspešno zastopa interese članov na lokalni ravni, ter izredno veliko pripomore k temu, da lokalne skupnosti delajo v korist domačih obrtnikov in podjetnikov.


VEČ v oddajah UTRIP ORMOŽA, 19. in 26. septembra ob 20.uri.